Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Prosjektmidler til digitalisering for læring

Fra Diku kan du søke støtte til toårig prosjektareid som handler om aktiv læring, digitale læringsformer for arbeidslivet eller digital vurdering

Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, lyser ut prosjektmidler med søknadsfrist om høsten.
Midlene er til toårige prosjekter som handler om aktiv læring, digitale læringsformer for arbeidslivet eller digital vurdering.

Faglig forankring
Læring, undervisning og vurdering skjer i spesifikke faglige kontekster, med egne didaktiske utfordringer, pedagogiske overveielser og koblinger til arbeidslivet studentene skal praktisere faget i. Aktuelle prosjekter kan utgå fra ett fagmiljø og omfatte fagspesifikt utviklingsarbeid, eller være forankret i flere fagmiljø som ønsker å samarbeide.  

Utviklingsmidlene retter seg mot prosjekter som

  • utforsker og utvikler pedagogisk praksis 
  • utvikler systematisk dokumentasjon av erfaringer og beste praksis

Ny teknologi
Uavhengig av tematiske område bør prosjektene, der det er mulig og hensiktsmessig, inkludere bruk av digitale hjelpemidler og ny teknologi.