Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
DIKU

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer mulighet til å organisere seg i sentre med ambisiøse mål.

Main content

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for støtte i fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år fra DIKU.

BOA-teamet bistår fagnær administrasjon i søknadsprosessen. Det anbefales at alle søknadsinitiativ også kobler på sine lokale forskningrådgivere som har erfaring fra å søke annen type eksternfinansiering, spesielt nyttig er det med erfaring fra SFF søknader. 

Studieavdelingen 
Ansvarlig for prosess, informasjon og søknadsarbeidet ved UiB. 
Kontakt: Kari Bjørgo Johnsen og Bo Byrkjeland 

Økonomiavdelingen: 
ØKA kan bistå søkerne i budsjettarbeidet sammen med lokale økonomer og rådgivere på institutt og fakultet. ØKA vil bidra med budsjettmal, og veilede i forhold til krav og kriterier satt for budsjettutformingen.
Kontakt: Henriette Gallefoss og Therese Hystad 

Kommunikasjonsavdelingen: 
KA kan gi råd om kommunikasjon med interessenter og målgrupper. Oppsett av enkle nettsider. Styrke senterleders synlighet på nett. Kontakt: Åshild Nylund   

Forsknings- og innovasjonsavdelingen: 
Rådgiving om innovasjon og utdanning, inkludert innovasjonsmetodikk.  
Kontakt: Susan Johnsen  

IT-avdelingen 
Kontakt: Karianne Omdahl