Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
DIKU

Sentre for fremragende utdanning - BOA teamet bistår

BOA-teamet bistår Studieadministrativ avdeling i SFU-prosessen ved UiB. Ny utlysing er forventet i februar 2019, med forventet søknadsfrist mai 2019.

 Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for støtte i fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år. BOA-teamet bistår Studieadministrativ avdeling i SFU-prosessen ved UiB. Rådgiverne ved SA vil koble på den kompetansen som trengs fra de ulike avdelingene i BOA-teamet. 

Økonomiavdelingen (ØKA): 
ØKA kan bistå søkerne i budsjettarbeidet sammen med lokale økonomer og rådgivere på institutt og fakultet. ØKA vil bidra med budsjettmal, og veilede i forhold til krav og kriterier satt for budsjettutformingen.

Kommunikasjonsavdelingen (KA): 
KA kan gi råd om kommunikasjon og formidling til ulike målgrupper. Oppsett av enkle nettsider. Styrke senterleders synlighet på nett.   

Forskningsadministrativ avdeling (FA): 
Innovasjon: Råd om innovasjon og utdanning for ulike fagiljø. 
Søknadsrådgiving: Forskningsrådgiver kan lese søknadsutkast, med fokust på de delene som omhandler senterplan, og handlingsplan for senteret, inkludert milepæler. FA kan også bistå med støtte til utforming av CV-er for den foreslåtte senterlederen og to til fem nøkkelpersoner i senterteamet

Runde 2: FA kan også bistå med ulike innspill ved et eventuelt besøk ved institusjonen.