Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

De skal lede Senter for undersøkende journalistikk

19. september åpner UiB sitt nye Senter for undersøkende journalistikk på Media City Bergen (MCB).

Senter for undersøkende journalistikk
Senterleder Per Christian Magnus er dokumentarfilm-skaper og journalist, og har lang fartstid i blant annet NRK og TV2. Han har ledet Dokument 2-redaksjonen, jobbet i Brennpunkt, og står bak flere prisvinnende dokumentarer. Reportasjeleder Kristine Holmelid har 20 års erfaring som journalist og leder i Bergens Tidende. Hun var gjennom åtte år reportasjeleder for BTMagasinet, som har stått for mange prisbelønte nyhetsavsløringer og fortellinger. De to tar nå fatt på oppgaven med å lede Senter for undersøkende journalistikk.
Photo:
Ole Marius Kvamme

Main content

- Den viktigste oppgaven for Senter for undersøkende journalistikk er å produsere og legge til rette for grundig, undersøkende journalistikk, sier Per Christian Magnus, som nylig ble ansatt som senterleder.

Han har selv lang erfaring som dokumentarfilmskaper og gravende journalist, og har ledet arbeidsgruppen fra UiB som har jobbet med opprettelsen av senteret. Nå har han avsluttet sitt arbeidsforhold i NRK, for å lede UiB sin nye journalistikk-satsing.

Offisiell åpning

19. september er det offisiell åpning av Senter for undersøkende journalistikk i MCB, med taler av blant andre UiB-rektor Dag Rune Olsen og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. Som del av åpningen blir det også seminar med Nils Hanson fra SVTs Uppdrag Granskning. Han regnes blant de ledende gravende journalister i Norden, og har flere ganger satt internasjonal dagsorden med sine avsløringer.

Etter seminaret, vil Hanson diskutere aktuelle utfordringer i arbeidet med krevende og avslørende journalistikk, sammen med nytilsatt sjefredaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.

Uavhengig og ikke-kommersielt

Magnus får Kristine Holmelid med seg som reportasjeleder på senteret. Også hun har lang erfaring i bransjen, blant annet som leder for BT Magasinet. De to ser for seg at senteret skal bidra til å styrke den undersøkende journalistikken i Norge, noe de mener er en viktig oppgave i en tid der de tradisjonelle mediene blir utfordret fra flere hold. 

Det nye UiB-senteret, som er uavhengig og ikke-kommersielt, skal blant annet bidra til å bygge kompetanse i - og kunnskap om - undersøkende journalistikk, samt utvikle et nasjonalt nettverk for samarbeid og kompetanseutvikling mellom journalister og mediehus.

- Inspirasjonen til senteret kommer fra lignende sentre i USA og England, og det blir det første av sitt slag i Skandinavia. Idéen om å opprette et slikt senter på Universitetet i Bergen lå latent på Institutt for informasjons- og medievitenskap i mange år, før ting skjøt fart for et par år siden. Dette kan vi først og fremst takke instituttleder Leif Ove Larsen for, sier de to.

I tillegg har den økonomiske støtten fra Fritt Ord og Sparebanken Vest vært viktig i prosessen med å få senteret på plass.

Smeltedigel

For å nå hovedmålet om å bli en smeltedigel for grundig, undersøkende journalistikk i Norge, vil senteret invitere inn redaksjoner og frilansere fra hele landet til kortere eller lengre hospiteringsopphold, basert på prosjektsøknader. Det vil også bli kurs og kompetansendehevende tiltak på senteret, som skal ha et utstrakt samarbeid med både redaksjoner, medie- og presseorganisasjoner.

I tillegg finner man på senteret i seg selv et av Norges største miljøer for gravende journalistikk, da to stipendiater og syv masterstudenter vil jobbe med gravejournalistikk på senteret i det daglige, i tillegg til Magnus og Holmelid.

Plasseringen på Media City Bergen gjør også senteret til et unikt møtepunkt mellom redaksjoner, teknologibedrifter og akademia.

- Som journalist har jeg blant annet selv jobbet med professor Terje Tvedt i en dokumentar om bombingen av Libya. Jeg ser et stort potensial - og mange kioskveltere - i et mer utstrakt samarbeid mellom forskere og journalister, sier Magnus, og legger til at dette er noe senteret vil kunne legge til rette for.

Gravejournalistikk i distriktene

De to håper senteret vil bidra til å gjøre graveprosjekter mer tilgjengelige, også utenom de store mediehusene, som gjerne har egne ressurser til denne typen prosjekter.

- Ønsket om mer gravejournalistikk er der i høyeste grad i mange lokale og regionale medier, sier Magnus og Holmelid, og legger til:

- Samtidig ser vi et sprik mellom mange redaksjoner sine ambisjoner, og ressursene de har til rådighet. Det å nå ut til mediene i distriktene er derfor et viktig mål for senteret.

Det er ellers et viktig poeng at Senter for undersøkende journalistikk ikke selv vil publisere saker, eller ha noen form for redaktøransvar.

- Vi skal støtte, samarbeide med og legge til rette for journalister fra redaksjoner som ønsker å drive sin egen gravende journalistikk. Det skal være lav terskel for å søke hos oss, så vi håper dette er et tilbud mange ønsker å benytte seg av, avslutter den nye senterlederen.