Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Senter for undersøkende journalistikk

- Riktig tidspunkt for grave-satsing

- Dette senteret kan spille en viktig rolle i å få frem flere graveprosjekter, ved å tilby både tid, ressurser og kompetanse, sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, da hun åpnet UiB sitt nye Senter for undersøkende journalistikk onsdag.

Senter for undersøkende journalistikk
- Jeg håper dere treffer alle, men kanskje spesielt lokale medier, nisjemedier og frilansere, sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen under åpningen av Senter for undersøkende journalistikk.

Main content

Onsdag ble Senter for undersøkende journalistikk åpnet i Media City Bergen. Senteret vil ha som hovedoppgave å produsere og legge til rette for grundig, undersøkende journalistikk, i samarbeid med redaksjoner landet over.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen sa under åpningen at hun mener tidspunktet er riktig for en slik satsing. Hun peker på store utfordringer i mediebransjen de siste årene, blant annet med nedbemanninger som gjør at redaksjoner må prioritere hardt for å få frem de gode gravesakene.

- Det å etablere et slikt senter nettopp nå, med alle skyene som henger over oss, tror jeg er rett medisin til rett tid, sa Floberghagen, før hun erklærte Senter for undersøkende journalistikk for åpnet.

Mylder av informasjon

Generalsekretæren viste til at det i dag er vanskelig å navigere i mylderet av informasjon, og peker på at det da er en av journalistikkens oppgaver å opplyse, analysere og å skille mellom rett og galt.

- Det er utfordrende for mediene å være til stede i samme grad som før, og det er fare for at det glipper i flere saker. Samtidig har det aldri vært publisert så mye viktig og god journalistikk som i dag, slo hun fast.

Som jurymedlem for priser i både Amedia og Landslaget for Lokalaviser (LLA) det siste året, har hun sett mange gode gravesaker også i de mindre redaksjonene. 

- Store redaksjoner forventes å levere kvalitet, og de gjør det. Men situasjonen er ikke svart i de mindre redaksjonene heller. Redaktører gjør steinharde prioriteringer for å levere store og gode saker. Det er likevel mye å hente på å få frem enda mer gravejournalistikk i mindre redaksjoner. Her kan senteret spille en viktig rolle. Jeg håper dere treffer alle, men kanskje spesielt lokale medier, nisjemedier og frilansere, sa Floberghagen.

Samarbeid

Støtten fra stiftelsen Fritt Ord har vært viktig for etableringen av senteret, og direktør Knut Olav Åmås var også blant gratulantene under åpningen.

Han mener at det blir produsert mye god undersøkende journalistikk i dagens medielandskap, og viste til flere viktige avsløringer den siste tiden. Samtidig peker han, som Floberghagen, på at den kritiske journalistikken blir motarbeidet i større grad enn tidligere, og at det er utfordrende å sette av ressurser og tid til de store graveprosjektene.

- Samfunnsnyttig journalistikk er en del av infrastrukturen i et fritt og åpent samfunn. Senter for undersøkende journalistikk vil kunne spille en viktig rolle her, og bli en sentral del av miljøet i Media City Bergen, sa han. 

Viktig oppgave

VG-redaktør Gard Steiro mente at åpningen av senteret markerer en god dag for norsk journalistikk, og sier at senteret nå har en stor og viktig oppgave foran seg.

Han sa at de beste sakene ofte oppstår i samarbeid mellom redaksjoner - og mellom redaksjoner og fagmiljøer. Han mener at senteret slik vil kunne bli en viktig møteplass mellom journalister og forskere. 

Leder for Institutt for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen viste også til potensialet som ligger i samarbeidet i Media City Bergen. 

- Senteret er et ektefølt barn av klyngen Media City Bergen. MCB gav oss muligheter til å tenke nytt rundt medieutdanningene, blant annet ved å opprette en Master i Undersøkende journalistikk. Senter for undersøkende journalistikk gir oss et nytt løft for samarbeid med mediebransjen og nyhetsmiljøene vi har rundt oss, sier Larsen, noe også UiB-rektor Dag Rune Olsen er enig i: 

- Det nye senteret byr på spennende samarbeid mellom journalister og universitetets fagfolk. Vi har mye til felles i vår drøftende og granskende fremgangsmåte, og tidligere har vi sett at slike tverrfaglige samarbeid kan være av stor betydning. At vi vil se resultater fra senteret som vil påvirke resten av samfunnet er noe jeg er sikker på, og jeg kommer til å følge spent med fremover.

UiB-rektoren peker på flere likheter mellom akademia og journalistikken, som kanskje blir ekstra fremtredende i en tid hvor digitale plattformer og uttrykksmåter har blitt en viktig del av det offentlige rom. Dette gir mange muligheter, men også felles utfordringer. 

- Blant annet har forskning og redaktørstyrte medier de samme målene når det gjelder å formidle viktig kunnskap og motarbeide spredning av falske nyheter, til styrke for demokratiet og samfunnsdebatten, sier Olsen.