Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
forskningsformidling

Les om vår forskning i Aftenposten Viten

I forskergruppen Biogjenkjenning og firmaet Pluvia forsker de på enzymet som er ødelagt i pasienter med Føllings sykdom. I en artikkel i Aftenposten Viten beskriver forsker Marte Innselset Flydal hvordan de vil lage "molekylære krykker" som skal hjelpe enzymet til å fungere bedre.

Glad barn spiser frukt
Photo:
Colorbox

Main content

Det er viktig å være en god forsker og gjøre fremskritt innen medisin, men det å formidle funnene til pasienter og folk flest er ofte undervurdert. Vår flinke forsker Marte Innselset Flydal har tatt kurs om forskningsformidling i regi av forskning.no, og resultatet har blitt en spennende og lettlest artikkel om en ødeleggende sykdom og om lyset i enden av tunnelen.

Les hele artikkelen her:

https://www.aftenposten.no/viten/i/P3xqz7/-Norske-forskere-vil-gjore-ver...