Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Internkontroll

Helhetlig internkontroll

Internkontroll handler om styring og det er ledelsen ved UiB som har ansvaret for at universitetet har tilstrekkelig internkontroll.

Main content

Universitetsstyret har sluttet seg til rammer for innføring av mer helhetlig internkontroll ved UiB. Universitetsdirektøren har det overordnede ansvaret for internkontroll ved UiB. Dette ansvaret er videredelegert til lederne ved grunnenhetene/fakultetene, instituttene og avdelingene.

Ansvaret til de sentraladministrative avdelingene er å rådgi, støtte og påse internkontrollen innenfor sine fagområder/hovedprosesser.

Det er utarbeidet rammer for internkontrollarbeidet ved UiB som inkluderer et årshjul for internkontroll som gir grunnlag for aktiviteter i 2020.

En styringsgruppe som består av ass. universitetsdirektør Tore Tungodden, HR-direktør Sonja Dyrkorn og økonomidirektør Per Arne Foshaug følger opp arbeidet.

For mer informasjon om helhetlig internkontroll og årshjul for internkontrollaktiviteter, se Lederhåndboken