Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informasjonsmøte om Masterprogram i meteorologi og oseanografi

Har du tenkt å søke om opptak til Masterprogram i meteorologi og oseanografi høsten 2018 eller senere?

Da må du delta på informasjonsmøtet om Masterprogram i meteorologi og oseanografi. Her vil du få en gylden mulighet til å bli kjent med masterprogrammet, og det vil være tilstede representanter fra hver av studieretningene: Meteorologi, Fysisk oseanografi, Marin biogeokjemi og Klimadynamikk.  

Tidligere masterstudent på Masterprogram i meteorologi og oseanografi med studieretning Meteorologi, Andrea Eugster vil fortelle om hvordan hennes utdannelse var relevant for jobben Trainee Vestavind Offshore Bergen og senere i jobben hos Equinor innenfor offshore vind.

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!