Home
Thematic area: General Practice

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Akademimøter FAM

Akademimøter høsten 2019

Main content

Akademimøter høsten 2019

Tid: Onsdager  kl 11-12

Sted: Spissøen (hvis ikke annet er annonsert)

 

Uke

Dato

Klokkeslett

Tittel

Ansvarlig

33

14.8.

11-12

Prøve-prøveforelesning, tema kommer 8.8.

Sverre Litleskare

34

21.8.

11.00-11.30

 

11.30-12.00

Utvikling av en ny forskningsstrategi for allmennmedisin i Europa: et omgående prosjekt ved EGRPN.

TALERSTOL: 1. Læring og læringsområder 2. Praksisvariasjoner i fastlegeordningen i S&Fj 3.Presentasjon av bok om nærvær av Ron Epstein

Esperanza Diaz

 

Anders Bærheim, Eivind Meland, Eivind Meland

35

28.8.

11-12

Data fra Famfib 2017

Knut-Arne Wensaas

36

4.9.

11-12

Se egen invitasjon fra Guri om Praksisnett workshop, begynner 11.30

Guri med gjester

37

11.9.

11-12

Hvordan kan forskningsdata brukes i en klinisk hverdag? Presentasjon av forskning hos personer med oppfølging fra LAR. Muligheter for utvidet samarbeid?

Lars T Fadnes

38

18.9.

11-11.30

11.30-12

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Nytt prosjekt: «Cancer related fatigue in breast cancer survivors  - is acupuncture a treatment option?”  

NKLM v/ Linn Solveig Sortland

Terje Alræk

 

39

25.9.

11-11.30

11.30-12

Group-based trajectory analysis. Presentasjon av metode

1)Bekymringsmelding om multidose 2) Om gjennomføring av klinisk studie i fastlegepraksis

Camilla Kjellstadli

Knut Eirik Eliassen

40

2.10.

11-11.30

11.30-12

Fastlegens rolle ved samlivsspørsmål – FAMFIB vår 2019

Gjør kloke valg

AFU-stipendiat Siri Dalsmo Berge (allm lege Arendal)

Stefan Hjørleifsson

41

9.10

 

Høstferie

 

42

16.10.

11-12

Kom, kom! -  sa Per F. Året var 1984 og siden har vi hatt kombijobb på UiB. 

Per Stensland og John Nessa

43

23.10.

10.30-11.15

 

11.15-12.00

Midtveisevaluering: Hepatitt C behandling hos rusavhengige og behandlingsmodeller

Midtveisevaluering: Bruk av legemidler hos rusavhengige: psykoaktive legemidler og behandlingsetterlevelse

Jørn Henrik Vold

Christer Aas

44

30.10.

11-11.30

11.30-12

Eksempler på prosjekter med bruk av Praksisnett

 

Bjørn Bjorvatn

45

30.10.

11|-11.30

11.30-12

Langsgående tema: Statistiske utfordringer

TALERSTOL

 

46

6.11.

11-12

Midtveisevaluering: «Effect of physiotherapy and psychological group treatment on physical and mental health among asylum seekers and refugees with pain disorders and post-traumatic symptoms”.

Wegdan Hasha

47

13.11.

11-12

Langsgående tema Statistikk: misvisende signifikante p-verdier

Valborg Baste, statistiker

48

20.11.

11-12

Prøve-prøveforelesning

Kathy Møen

49

27.11.

11-11.30

11.30-12

Continuity of care

 

Sahar Pahlavanyali

 

50

4.12.

11|-11.30

11.30-12

Langsgående tema: Statistiske utfordringer

1. OR i en FAMFIB-artikel 2. RR i en FAMFIB-artikkel

 

  1. Stefan Hjørleifson 2. Steinar Hunskår

51

11.12.

11-12

Midtveisevaluering: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus

Jesper Blinkenberg

52

18.12.

11-12

Utfordringer i forbindelse med skikkethetsvurderinger

Gunnar Bondevik og Arne Tjølsen

 

 

Akademimøter våren 2020

Deltakere: Medlemmer av fagområdet allmennmedisin ved IGS, AFE og NKLM

Temaer: Forskning og fag allmennmedisin

Tidspunkt: Onsdager kl 11-12 (enten innlegg i 60 minutter eller 30+30 minutter)

 

Uke

Dato

Klokkeslett

Tittel

Ansvarlig

2

8.1.

11-11.30

«SKIL-modellen for kvalitetsarbeid - forbedrer den praksis?» Effekten av å engasjere alle fastlegene i Molde i et LMG-prosjekt, effekter i KUHR-data og reseptregisteret.

 

Nicolas Øyane

3

15.1.

11-11.30

11.30-12

Diagnostikk og undertrykkelse

Eivind Meland

4

22.1.

11-11.30

A serious video game as an intervention for IBS.

Sverre Litleskare

5

29.1.

11-12

Fastlegekrisen sett fra akademisk allmennmedisin.  Hva kan vi spille inn og hvordan?  Tenketank

Knut Eirik Eliassen

6

5.2.

11-12

 

 

7

12.2.

11-11.30

MED12-utvikling av pedagogikk og innhold

 

Stefan Hjørleifson

8

19.2.

11-12

Opplæring gjennom praksis – hvorfor er det så avgjørende for å bli en dyktig yrkesutøver? Om sammenhenger mellom deltakelse, identitet og læring. (MedUt)

Edvin Schei (MedUt)

9

26.2.

 

VINTERFERIE

 

10

4.3.

11-11.30

11.30-12

Masterstudent Esperanza (HEMIX)

Noe fra CHART-prosjektet (HEMIX)

George Deep (HEMIX)

Eirin Zerwekh Norstein, master Oslo

(HEMIX)

11

11.3.

11-12

 

 

12

18.3.

11-12

Besøk av NFA sitt nye styre, akademimøtet settes av til dette

 

13

25.3.

11-12

 

 

14

1.4.

10.30-11.15

11.15-12

 

 

15

8.4.

11-12

 

 

16

15.4.

11-12

Allmennmedisinsk praksis i Bergen: Hva lærer våre studenter? (MedUt)

Thomas Mildestvedt (MedUt)

17

22.4.

11-11.30

11.30-12

 

 

18

29.4.

11-12

 

 

19

6.5.

 

 

 

20

13.5.

11-11.30

AFU-prosjekt: Fallforebygging blant seniorer i Bømlo kommune

Kjersti Helen Follesø/Gunnar Bondevik

21

20.5.

11-12

 

 

22

27.5.

11-12

 

 

23

3.6.

11-11.30

11.30-12

Campylobacterutbruddet på Askøy – delprosjekt (SMIL)

Campylobacterutbruddet på Askøy – delprosjekt (SMIL)

Knut Erik Emberland (SMIL)

Arild Iversen (SMIL)

24

10.6.

11-12

 

 

25

17.6.

11-11.30

11.30-12

 

 

 

Forskningsgruppe MedUt har booket 16.9. og 21.10.2020:

Læring som aha-opplevelse – om å bevege seg over forståelsesterskler. MK 16.9.

Om å lære det ingen ennå vet. Hvordan utvikles forståelse i stadig nye kliniske situasjoner? AB 21.10.