Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Bli kjent med forskningsrådgiverne!

Forskningsrådgiverne skal jobbe for å nå fakultetets mål om ekstern finansiering av prosjekter og bistår forskere i søknadsskrivingen. Bli bedre kjent med dem!

Forskningsrådgivere med
Forskningrådgiverne, fra venstre til høyre: Ramune Midttveit, Michaël Bruno Eric Marie, Amra Grudic-Feta, Andreas Westermoen
Photo:
Ingrid Hagerup

Main content

Siden høsten 2018 har det jobbet hele fire forskningsrådgivere ved Det medisinske fakultet. I høst kom overtok Andreas Westermoen for Yves Aubert.

Tone Friis Hordvik, seksjonsleder ved Forskningsadministrativ seksjon ved Det medisinske fakultetet, mener at gruppen er et ledd i å nå fakultetets mål om mer aktivitet finansiert med eksterne midler.

–  Rådgiverne vil være tilknyttet ulike institutter og sentre, men vil også jobbe på tvers for å øke BOA-aktiviteten (eksternt finansiert forskning). Med en relativt stor bemanning innenfor dette området, er det enklere å jobbe mer målrettet og strategisk mot dette målet, sier Tone Friis Hordvik.

Les mer om forskningrådgiverne i faktaboksen.