Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
EVU-forum 2018

Hvordan koble UiB på arbeidslivets kompetansebehov?

Hvordan få til gode og effektive kanaler for formidling av arbeidslivets kompetansebehov tilbake til UiB var ett av flere tema på årets EVU-forum, hvor deltakerne også fikk brynt seg på kursdesign sammen med våre partnere fra læringsplattformen FutureLearn.

EVU-forum UiB 2018
Deltakere på årets EVU-forum ble bedt om å komme med innspill til organisering og finansiering av UiBs etter- og videreutdanningsvirksomhet.
Photo:
Marianne Lundanes for UiB

Main content

Kristin Iversen fra regionalavdelingen i Hordaland fylkeskommune var invitert for å orientere om Kompetanseforum Hordaland. Forumet ble etablert tidligere i år og skal fungere som bindeledd mellom arbeidsliv og øvrige samarbeidspartnere i Hordaland, først og fremst for å samle inn- og kartlegge kompetansebehov som grunnlag for regional kompetansepolitikk.

– Bedrifter og klyngepartnere skal melde inn sine kompetansebehov, som så blir drøftet i Kompetanseforumet, og deretter er det opp til UH-medlemmene i forumet å ta dette tilbake til sine institusjoner, sa Iversen.

– UiB må bli mer proaktive

Oddrun Samdal sa UiB må ta utfordringen med å finne gode kanaler internt for å koble kompetansebehovene der ute med UiBs ressurser og fagmiljøer.

–  Vi må øve oss på å bli litt raskere i responsen og bli mer proaktive, og dette er også noe av bakgrunnen for prosjektet som ser på den videre organiseringen av UiBs etter- og videreutdanningsvirksomhet.

– Hvordan skal UiBs etter- og videreutdanningsvirksomhet være rigget for å kunne levere på målene i handlingsplanen, spurte Samdal, og ba om innspill fra deltakerne på EVU-forum. Gode administrative støttefunksjoner og solid kompetanse på finansieringsordninger ble trukket frem av flere i diskusjonen som fulgte.

Prosjektgruppen og styringsgruppen med Oddrun Samdal i spissen skal levere sin innstilling rundt årsskiftet.  

Fikk øve på læringsdesign

Årets EVU-forum var todelt, med organisering og finansiering på agendaen før lunsj, og workshop i læringsdesign etter lunsj. Her var våre partnere fra MOOC-plattformen FutureLearn invitert over som kursholdere. Innledningsvis presenterte Rebecca Love-Howard og Beatrix Daniel FutureLearns pedagogiske plattform og hvorfor prinsippene for læringsdesign er et viktig steg mellom studieplaner og utforming av konkrete læringsaktiviteter.