Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sensorveiledning

Kriterier ved vurdering av masteroppgaver ved Institutt for geovitenskap

Du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap - GRATULERER! PÅ denne siden kan du finne informasjon om hva som skal skje nå, og hvordan du oppnår tittelen Master of Science.

Masterseremoni
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap, skal du presentere funnene fra oppgaven din i en offentlig presentasjon ved Instituttet. Etter presentasjonen følger en muntlig eksamen med din eksamenskommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor. Veilederen din kan også være med under eksamen. Vedlagt er sensorveiledningen som beskriver hvordan masteroppgaven din blir vurdert av sensorkommisjonen, hvilke punkter de vurderer, og hva som blir forventet av deg som student. 

 

Sensorveiledningen finner du her