Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Søk om mobilpakke for video og podcast

Har du lyst til å prøve deg på å lage video eller podcast til bruk i etter- og videreutdanningskurs? Søk om å få mobilpakke fra UiB Videre, som inneholder alt du trenger for å komme i gang. Vi tar i mot søknader fortløpende.

Nye ressurssider for digitalisering av EVU
Med en mobiltelefon og litt ekstrautstyr er det enkelt å lage digitale læringsressurser som video og podcast.

Main content

Video og podcast er gode verktøy for å formidle fagstoff i nettbaserte eller nettstøttede etter- og videreutdanningskurs. Når kursdeltakerne ikke befinner seg fysisk på campus kan video eller lydfiler også være en måte å skape nærhet og relasjoner mellom underviser og student. 

Med en god mobiltelefon og litt ekstrautstyr er det enkelt å lage digitale læringsressurser av god kvalitet. Vi har satt sammen en mobilpakke som inneholder mobiltelefon med godt kamera, bordstativ for filming og ekstra mikrofon. Mobilpakken er lett å ha med seg rundt og enkel å ta i bruk. Med dette utstyret kan du spille inn både enkle forelesningsvideoer og mer avanserte reportasjer, i tillegg til å ta opp lydfiler med tilnærmet studiokvalitet. 

Fagmiljøer ved UiB kan søke om å få tildelt en slik mobilpakke for å komme i gang på egen hånd med å produsere video/lyd til bruk i etter- og videreutdanningskurs. 

Hvem kan søke?

Alle fagmiljøer/fagpersoner ved UiB kan søke, og søknaden må være knyttet til etter- og videreutdanningskurs. Alle søknader skal gå med instituttledelsens godkjennelse. 

Krav til søknad

Vi ber om en enkel og kortfattet søknad pr e-post til videre@uib.no som inneholder:

 • Instituttnavn og kontaktperson med kontaktinformasjon
 • Beskrivelse av hvilke læringsressurser dere ønsker å produsere og hvordan dere vil bruke mobilpakken 

Vi prioriterer søknadene etter følgende kriterier:

 • Om søknaden synliggjør og konkretiserer hvordan mobilpakken kan bidra til å utvikle nye- eller videreutvikle eksisterende evu-kurs
 • Om det er potensiale for gjenbruk av produksjoner i annen undervisning og/eller formidling
 • Tilknytning til UiBs strategiske profilområder/klyngesatsinger

Hva krever vi?

Vi ønsker at mobilpakken skal stimulere til økt produksjon av digitale læringsressurser, og alle som får tilslag på søknaden om mobilpakke forplikter seg derfor til å:

 • Gjennomføre introduksjonskurs om undervisning via nett
  (ca 1 times e-læringskurs i Mitt UiB)
 • Delta på UiB Videres opplæringskurs om mobilfilming
 • Produsere minimum 3 videoer/podcaster innen ett år, enten på egen hånd eller i samarbeid med UiB Videre
 • Levere et sluttnotat som beskriver prosessen med å utvikle læringsressurser, og resultat
 • Dele resultater og erfaringer, feks på seminarer i regi av UiB Videre

Hva kan vi bidra med?

Alle som mottar mobilpakken vil få opplæring og oppfølging fra UiB Videre, i form av:

 • Praktisk opplæring i bruk av mobilpakkeutstyret
 • Støtte og veiledning i utvikling og produksjon
 • Bistand til for eksempel redigering, teksting og ferdigstillelse - etter behov