Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vi hjelper deg å formidle kunnskap fra forskning og utdanning

Studenter på workshop i læringslaben
Photo:
Simon Brandseth, UiB

Finne rett verktøy til formidling

Vi kan gi råd om hvordan du lager manus, vi kan informere om fortellerteknikk og om valg av formidlingsform. Bruk av lyd er ofte undervurdert, video egner seg både til fakta og opplevelser.  Vi hjelper med forberedelser og gjør opptak i studio. Vi viser eksempler på god formidling.

Samarbeid med partnere i klyngen

UiB samarbeider både med teknologiselskaper og mediebedrifter. Vi samarbeider med TV 2 om studioproduksjoner og med NRK om arkivmateriale. Vi har jevnlig kontakt med teknologibedrifter for å utvikle formater for god formidling. Vi arbeider også med å skape en kunnskapskanal.

Faglige samlinger og møter i Media City Bergen

UiB Læringslab arrangerer i samarbeid med avdelinger og fagmiljøer på UiB møter og konferanser om formidling og medieutvikling. Vi har gode møterom og forsamlingslokaler, og inviterer også eksterne gjester og innledere.