Home
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon til pasienter og helsepersonell

Kan skadelige effekter på språkutvikling fra epilepsimedisiner forhindres?

Epilepsimedisiner kan gi økt risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk hos barn som har blitt eksponert for dette i svangerskapet.

gravid
Photo:
colourbox

Main content

Kvinner med epilepsi må ofte bruke epilepsimedisiner i svangerskapet for å hindre potensielt skadelige epilepsianfall under graviditeten. Disse epilepsimedisinene kan medføre forsinket språkutvikling hos barnet i magen.

Vitaminet folsyre er viktig for gravide, og har betydning for en normal hjerneutvikling hos fosteret. Mange epilepsimedisiner påvirker nivået av folsyre hos mor. Nyere studier har vist at tilskudd av folsyre i svangerskapet beskytter mot forsinket språkutvikling hos barnet i den generelle befolkningen. Vi skal i vårt prosjekt undersøke sammenhengen mellom folsyrenivå hos mor, ulike typer epilepsimedisiner, ulike genvariasjoner relatert til folsyre, og forsinket språkutvikling hos barn av mødre med epilepsi.

Målet er å identifisere faktorer som minsker fosterskadelige effekter av epilepsimedisiner, for å bedre utkomme for barn av mødre med epilepsi. Studien er en prospektiv populasjonsbasert kohortstudie hvor vi bruker data- og biomateriale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.