Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak for studieåret 2022-2023 åpner i januar. Søknadsfrist 15. april 2022.

Videreutdanning i matematikk for lærere

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Producer:
Nydal film

Main content

Studiet retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Studiet går på deltid over ett år og tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Les mer i emnebeskrivelsen

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker.

Rangering av søkere: Dersom vi får flere søkere enn vi har studieplasser til, vil vi prioritere dem som har mest fordypning i matematikk. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlingene studieåret 2021/2022 er lagt til torsdager og fredager i disse ukene:

Høst 2021:

Uke 35: 2. - 3. september
Uke 42: 21. - 22. oktober
Uke 49: 09. - 10. desember

Vår 2022: 

Uke 3: 20. - 21. januar
Uke 11: 17. - 18. mars
Uke 18: 5. - 6. mai

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-16.00.

Ekstratilbud:

For de som ikke har brukt programmeringsspråket Python tidligere eller ikke har programmert særlig mye, inviterer vi til en introduksjonsøkt dagen før første samling. Deltakere som ønsker litt ekstra hjelp til å komme i gang er velkommen til å delta. Hvis du allerede har brukt Python litt eller har programmert en del, kan du vente med oppstart til torsdagen.

Søke støtte til studieavgift?

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-videreutdanningstilbudene. Det er likevel mulig å få støtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta dette studiet. Da må du søke støtte via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen fristen 1. mars hvert år, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB som regel er noe senere på våren.

Du må da huske å krysse av for at du søker "annet tilbud" og ønsker studieavgiften dekket. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.