Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser.

Videreutdanning i matematikk for lærere

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Producer:
Nydal film

Main content

Studiet retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Studiet går på deltid over ett år og tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Les mer i emnebeskrivelsen

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker. Vi kan i de fleste tilfeller hente inn dine tidligere eksamensresultater direkte fra andre høyskoler og universiteteter via felles resultatutveksling. Hvilke høyskoler/universiteteter vi innhenter fra kan du se i selve søknadsportalen når du registrerer søknaden din. Men dersom utdanningen din er av eldre dato eller fra en utdanningsinstitusjon i utlandet må vi be om at du laster opp dokumentasjon manuelt som vedlegg til selve søknaden din. 

Søknadsprosedyre

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-videreutdanningstilbudene. Du må derfor søke studieplass direkte til UiB. Vi tar opp søkere i flere søknadsrunder utover våren og sommeren, første søknadsbehandling er 20. april. Deretter tar vi opp nye søkere hhv. 1. juni, 20. juni og 5. august, så langt vi har ledige plasser. 

Du kan søke støtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta dette studiet. Da må du søke støtte via Utdanningsdirektoratets søknadssystem, krysse av for at du søker "annet tilbud" og ønsker studieavgiften dekket. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Fristen for å søke støtte fra Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år, og fristen er dermed nå gått ut for studieåret 2022-2023.

Du vil normalt få svar fra Udir på søknaden om studiestøtte i løpet av april eller begynnelsen av mai. Fra UiB sin side tar vi høyde for dette og forlenger trekkfristen. Alle som søker- og får studieplass før de har fått svar på eventuell søknad om studiestøtte vil derfor få mulighet til å trekke seg fra studiet uten risiko, frem til 1. august.

Vi anbefaler at du søker plass på studiet hos UiB så tidlig som mulig for å sikre deg en plass, da dette studiet pleier å bli fulltegnet. 

Dersom vi får flere søkere enn vi har studieplasser til, vil vi prioritere dem som har mest fordypning i matematikk. Det er derfor viktig at du leverer dokumentasjon på all tidligere matematikkutdanning, også utover minimumskravet på 30 studiepoeng. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlingene studieåret 2022/2023 er lagt til torsdager og fredager i disse ukene:

Høst 2022:Vår 2023: 
Uke 35: 1. - 2. septemberUke 4: 26. - 27. januar
Uke 42: 20. - 21. oktoberUke 11: 16. - 17. mars
Uke 49: 8. - 9. desemberUke 18: 4. - 5. mai

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-15.00.

Ekstratilbud:

For de som ikke har brukt programmeringsspråket Python tidligere eller ikke har programmert særlig mye, inviterer vi til en introduksjonsøkt dagen før første samling. Deltakere som ønsker litt ekstra hjelp til å komme i gang er velkommen til å delta. Hvis du allerede har brukt Python litt eller har programmert en del, kan du vente med oppstart til torsdagen.