Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Aktuelt materiell og lenker til undervisning etter kursdagane om evolusjon

Infoside art, arv og evolusjon i undervisninga

Artikler, lenker, bøker, film og undervisningsressurser om temaene art, evolusjon, biologisk mangfold, artsutryddelsen og mer

Tilpasning 'På sporet'

Elevar arbeidar med tilpasning
Producer:
Skolelaboratoriet

Bøker, artiklar

Biologi for lærere (Grindeland, Lyngved og Tandberg) 

https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Biologi-f...

Evolusjon - basert på en sann historie (Tunstad) 

https://www.humanistforlag.no/evolusjon.5660502-325909.html

Biologididaktikk (Marion og Strømme) https://www.cappelendamm.no/_biologididaktikk-9788202419301

Media, artiklar: 

NRK skole, mange ressursar: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=evolusjon

Kronikk på NRK Ytring frå tidlegare krusdeltakarar:

https://www.nrk.no/ytring/det-var-en-gang-et-menneske-1.12249966

Artikler i tidsskriftet ‘genialt’:

http://www.bioteknologiradet.no/2015/06/pa-vei-mot-det-genmodifiserte-mennesket/

http://www.bioteknologiradet.no/2016/01/mammutene-kommer-kanskje-haper-noen/

 

https://forskning.no/bakterier-sykdommer-epidemier-dna-middelalderen-ny-arkeologi/2018/05/middelalderskjeletter-fra

https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/02/artsutryddelse-i-menneskets-tidsalder

http://www.uib.no/universitetsmuseet http://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=76

https://tv.nrk.no/serie/latterlig-smart/2018/DMTV23600218/avspiller

Podcast: 

https://itunes.apple.com/no/podcast/museum-et-program-om-norsk-historie/...

https://filer.radiorevolt.no/podkast/Uillustrert%20Vitenskap%20-%20Jorda...

 

 

David Attenborough, 'En natt i museet':

http://naturalhistorymuseumalive.com/

 

Om artsutrydding:

https://forskning.no/bakterier-sykdommer-epidemier-dna-middelalderen-ny-arkeologi/2018/05/middelalderskjeletter-fra

 

https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/02/artsutryddelse-i-menneskets-tidsalder

 

http://www.uib.no/universitetsmuseethttp://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=76

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un?

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds

 

https://www.nrk.no/norge/wwf-krever-en-paris-avtale-for-naturen-1.14269476

 

https://www.nrk.no/troms/redningsaksjoner-for-truede-arter-folges-ikke-opp-1.14268215

https://www.nrk.no/finnmark/fjellfuglene-gar-tilbake_-_-urovekkende_-sier-forsker-1.14367782

wwf om artsutryddelsesrapporten:

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/living-planet-report

Rapporten for WWF, utarbeidet av Zoological institute of London.

https://www.wwf.no/assets/attachments/LPR2018-Full-Report.pdf

Kortversjon: 

https://www.wwf.no/assets/attachments/LPR2018_Summary-Report.pdf#asset:3032:url

Dag O.Hessens forord i norsk utgave av ‘the sixth extinction’: 

https://www.harvestmagazine.no/artikkel/dag-o-hessen-om-den-sjette-utryddelsen

Insektøkologene: 

http://blogg.nmbu.no/insektokologene/2017/12/en-evolusjonaer-suksesshistorie-pa-seks-bein/

http://blogg.nmbu.no/insektokologene/2017/12/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/

Nettsider:

Gensidene: https://org.uib.no/gensidene/start.html

Temasider på naturfag.no
Tid: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=2138270

Evolusjon: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994751

Verdsrom: https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994753

Vitenprogram 'Norge blir til': https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:20468E90-9290-95E8...

Dinosaurjakt: https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:2897F707-16D3-7FC8...

Footprint-calculator - finn både ditt eget fotavtrykk, og fotavtrykket til regionen.