Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Velkommen til UiB!

Program Faglig-pedagogisk dag 2019

UiB ser frem til å by på et variert program for årets Faglig-pedagogisk dag. Her på programsidene vil du finne time for time-program, samt tematisk oversikt. Trykt program er sendt skolene.

Faglig-pedagogisk dag er UiBs årlige etterutdanningsdag for lærere. Arrangeres første fredag i februar hvert år.
Programmet for Faglig-pedagogisk dag 2019 er nå klart.
Photo:
Eivind Senneset

Her finner du oversikt over programmet for Faglig-pedagogisk dag fredag 1. februar 2019.

Stikk-innom kino med forskningsfilmer

Vi har lyst til å vise dere noen av forskningsfilmene som er laget av- og med UiBs forskere, og setter derfor av Seminarrom L på Sydneshaugen og Seminarrom 3 på Jussbygget, hvor det vil være kontinuerlig fremvisning av kortere og lengre forskningfilmer.

Her er det bare til å stikke innom og få med seg en film eller flere. Fullt filmprogram er tilgjengelig ved de to rommene.

Siste! Programendringer pr 1. februar

Avlysninger pga sykdom:

11.15 - 12, Auditorium 2, Jussbygget: Helsesøstres effekt på skole, arbeid og helse
13.15 - 14, Auditorium Q, Sydneshaugen: Hva skal vi gjøre med abortloven i Norge?

Tidligere programendringer

Samspillsmetodikk som avslutter Kunst, musikk og design-programmet i Universitetsaulaen starter først kl. 14.15, ikke kl 14.00 som det står i opprinnelig trykt program. 

Bokbad med Olaug Nilssen, Petter Bergerud og Geir Olve Skeie kl. 12.30 i Aulaen: Vi har fått med oss Kari Birkeland som ny bokbader og vert.

Vi har måttet bytte om på tidspunktene for et par av programpostene etter at det trykte programmet er sendt ut. Timeoversikten under er oppdatert og endringene er markert. Dette gjelder:

 • Politisk litteratur: Diktekunst og litterær aksjonisme - fra Wergeland til vår tid v/ Eirik Vassenden
  Nytt tidspunkt: 10.15 - 11.00, Auditorium B, Sydneshaugen skole
   
 • Politisk litteratur: Omvisning på Fløgstad verk v/ Heming Gujord
  Nytt tidspunkt: 09.15 - 10.00, Auditorium B, Sydneshaugen skole
   
 • Aktiv undervisning v/ Kjersti Lea og Jorun Nyléhn
  Nytt rom og nytt tidspunkt: 12.15 - 14-00, Seminarrom 1, Jusbygget

Vi har fått en endring i tittel/tema på Ingvar B. Mæhles historieforelesning på Sydneshaugen. Rom og tidspunkt som før.

 • Det antikke Sparta - verdens første totalitære samfunn?
  09.15 - 11.00, Auditorium Q, Sydneshaugen skole

Utstillerpresentasjoner

Vi byr også på to utstillerpresentasjoner, ved hhv. Statped og NIT AS:

 • Elever med særskilte opplæringsbehov v/ Janne Espeland, seniorrådgiver, Statped
  10.15 - 11.00, Jusbygget, Seminarrom F
   
 • ELEKTRISITET - fra mysterium til forståelse vTore Rykkel, NIT
  13.15 - 14.00, Jusbygget, Seminarrom D

Programposter med særskilt påmelding

 • Omvisning i Kunnskapslaboratoriet/Naturhistorisk museum kl. 13.15 - 14.00
  På grunn av plassbegrensning og sikkerhet må vi be om påmelding til denne. Påmelding omvisning
   
 • Animasjoner med GeoGebra kl. 09.15 - 12.00, Datalab124, Sydneshaugen skole
  Deltakere må ha med egen pc. Påmelding Animasjoner med GeoGebra

FULLT:

Program time for time:

Vi starter med de første forelesningene fra kl. 09.15. De fleste varer 45 minutter, enkelte forelesninger er doble og varer 90 min. Dette vil komme frem av programmet. Enkelte forelesninger vil bli holdt på engelsk, dette vil også fremgå av programmet. 

09.15

HF-bygget,
Seminarrom 400
Elevar som forskarar i talemål
Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/språk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Jusbygget, Aud.1Søvn og ungdom
Ståle Pallesen, professor, Institutt for samfunnspsykologi
Jusbygget, Aud. 2Straffelova i antiterrorens tidsalder
Erling Johannes Husabø, professor, Det juridiske fakultet
Jusbygget, Aud. 3Langsomt ble landet vårt eget. Men hva nå?
Tor Eldevik, professor i storskala oseanografi / dekadisk klimadynamikk, Geofysisk institutt/Bjerknessenteret
Jusbygget, Aud. 4Hvad er nanoteknologi og hvad kan det bruges til?
Bodil Holst, professor, Institutt for fysikk og teknologi

Jusbygget,
Seminarrom 1

Hvorfor fører ulikhet til dårligere helse?
Reidun Lisbet S. Kjome, førsteamanuensis, og Linn Jeanette R. Knudsen, forskningskoordinator globale helseprioriteringer, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (forts. til 11.00)
Jusbygget,
Seminarrom 4
How geographers can enable climate and energy transitions (in English)
Siddhart Sareen, postdoktor, Institutt for geografi 
Jusbygget,
Seminarrom D
Undervisning som fremmer kritisk tenkning i realfag. Erfaringer fra ARGUMENT-prosjektet 
Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi (forts. til 11.00)
Jusbygget,
Seminarrom E
Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?
Grete Rusten, professor i økonomisk geografi, Institutt for geografi
Jusbygget,
Seminarrom F
Hukommelse og Læring gjennom Virtual Reality (VR)
Joakim Vindenes, stipendiat, Institutt for informasjons- og medievitenskap/Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)
RaftohusetNeger- jøde- homo. Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen 
Solveig Moldrheim, stipendiat i historiedidaktikk og seniorrådgiver, Raftostiftelsen
SjøfartsmuseetAksjonene mot jøder i Bergen under 2. verdenskrig 
Per Kristian Sebak, direktør, Bergens Sjøfartsmuseum
Studentsenteret,
Aud. Egget
Fransiskanaren på trona - Landslova til Kong Magnus Lagabøter
Jørn Øyrehagen Sunde, professor, Det juridiske fakultet
Sydneshaugen,
Aud. A
Språklæring hos barn i ulike språklæringssituasjonar 
Ann-Kristin H. Gujord, førsteamanuensis i norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen,
Aud. B
Politisk litteratur: Omvisning på Fløgstad verk 
Heming Gujord, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
NB: Nytt tidspunkt ifht opprinnelig oppsatt 10.15-11.00, jmf. trykt program
Sydneshaugen,
Aud D
400 år på 40 minutt: Litteratur på samisk frå 1619 til i dag
Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Sydneshaugen,
Aud. E
Etternavn i Bergen. Hvor kommer de fra og hva betyr de?
Ivar Utne, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap/navnegransking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen,
Aud. Q
Det antikke Sparta - verdens første totalitære samfunn? 
Ingvar B. Mæhle, førsteamanuensis i antikkens historie (forts. til 11.00)
Sydneshaugen,
Aud. R
Religionsoraklene i undervisning 
Sissel Undheim og Marie von der Lippe, førsteamanuenser i religionsvitenskap,
Michael Hertzberg, førsteamanuensis, HVL, og Christian Lomsdalen, lektor, Metis videregående skole
Sydneshaugen,
Rom M
St. Lawrence Seaway: Konflikter og bindinger i grenselandet mellom USA og Kanada 
Arild Holt-Jensen, professor emeritus, Institutt for geografi
Sydneshaugen, Rom P"Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet 
Camilla Skalle, førsteamanuensis i italiensk litteratur, Håkon Tveit, universitetslektor i latinamerikansk kultur, historie og litteratur,
Liv Eide, førsteamanuensis i pedagogikk og Anje Müller Gjesdal, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold (forts. til 11.00)
Sydneshaugen,
Datalab 124
Animasjoner med GeoGebra 
Christoph Kirfel, førsteamanuensis, Matematisk institutt (forts. til 12.00) (NB: Max. 20 plasser - påmelding her)
UniversitetsaulaenPreparation and the Pursuit of Excellence. Combining Music Performance with Physical and Mental Practices in the Science of Auditioning
Peter Kates, førsteamanuensis i slagverk, Griegakademiet - Institutt for musikk
U.biblioteket,
Mezzanin
Er webdesign mer enn grafisk design på web?
Daniel Jung, universitetslektor i digital kultur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
U. biblioteket,
Rom 031
Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs for undervisning 
John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar

10.15

Jusbygget, Aud. 2Norway in the European Court of Human Rights (in English)
Marit Skivenes, professor, Jenny Krutzinna, postdoktor, Katre Luhamaa, forsker,
Centre for Research on Discretion and Paternalism
Jusbygget, Aud. 3Matematikk møter biologi og forskingslære for å redde havets helse
Marta Eide, postdoktor, Anders Goksøyr, professor, Dorothy Dankel, forsker, alle Institutt for biovitenskap, Guttorm Alendal, professor Matematisk institutt, og Marte Haave, forskningsleder Uni Research Miljø  (forts. til 12.00)
Jusbygget, Aud. 4Introduksjon til programmering
Johan Lie, førsteamanuensis, Matematisk institutt og Emil Thune, lektor, Olsvikåsen videregående skole
Jusbygget,
Seminarrom 1
Hvorfor fører ulikhet til dårligere helse? (forts.)
 
Jusbygget,
Seminarrom 4
Re-learning the seasons, in Bangladesh and Bergen (in English)
Scott Bremer, forsker, Senter for vitenskapsteori
Jusbygget,
Seminarrom D
Undervisning som fremmer kritisk tenkning i realfag. Erfaringer fra ARGUMENT-prosjektet (forts.)
 
Jusbygget,
Seminarrom F
Elever med særskilte opplæringsbehov
Janne Espeland, seniorrådgiver, Statped
RaftohusetVi må aldri glemme… Holocaustdagen 27. januar og minnet om utryddelsen av de europeiske jødene
Marita Nygård-Wahl, historiker og rådgiver, Raftostiftelsen 
SjøfartsmuseetMilorg distrikt 20.2 og motstandsrørsla i Hordaland 1940–1945
Ole-Jacob Abraham, konservator, Museum Vest
Studentsenteret,
Aud. Egget
Demokratiet i Europa i fare?
Jørn Øyrehagen Sunde, professor, Det juridiske fakultet
Sydneshaugen,
Aud. B
Politisk litteratur: Diktekunst og litterær aksjonisme – fra Wergeland til vår tid 
Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
NB: Nytt tidspunkt ifht opprinnelig oppsatt 09.15-10.00, jmf. trykt program
Sydneshaugen,
Aud. E
Språkprat 1 - norsk sammenlignet med andre språk 
Klara Sjo, universitetslektor, NHH, Margrete Dyvik Cardona, førsteamanuensis i spansk språk, NHH og Mari Lund Eide, master i engelsk språkvitenskap.
Programleder: Ann-Kristin Molde, lektor, Voss gymnas
Sydneshaugen,
Aud. Q
En arv til besvær: 6 antikke fordommer fra antikken til i dag (forts. til 11.00)
 
Sydneshaugen, Rom P"Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet (forts.)
 
Sydneshaugen,
Datalab 124
Animasjoner med GeoGebra (forts.)
 
UniversitetsaulaenORNAMENT – stedsspesifikk kunst UiB
Kari Dyrdal, professor i tekstil, Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
U.biblioteket,
Mezzanin
Akademisk skriving med elevene?
Henry Langseth, universitetsbibliotekar
U. biblioteket,
Rom 031
Spesialsamlingene - historiske fotografier og dokumenter
Olaf Knarvik, seniorkonsulent/fotoarkivar, Universitetsbiblioteket

11.15

Jusbygget, Aud. 2Helsesøstres effekt på skole, arbeid og helse - AVLYST PGA SYKDOM
Julie Riise, førsteamanuensis, Institutt for økonomi
Jusbygget, Aud. 3Matematikk møter biologi og forskingslære for å redde havets helse (forts.)
Jusbygget, Aud. 4Proteinfalding og nevrodegenerative sjukdommar
Dag Emil Helland, professor emeritus, Institutt for biovitenskap
Jusbygget,
Seminarrom 1
Future of medicine - Artificial intelligence and genome sequencing (in English)
Anagha Joshi, førsteamanuensis, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet
Jusbygget,
Seminarrom D
Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget
Johan Lie, førsteamanuensis, Matematisk institutt (forts. til 13.00)
Jusbygget,
Seminarrom E
Programmering i naturfag
Emil Thune, lektor, Olsvikåsen videregående skole (forts. til 13.00)
RaftohusetElevrådsvalgenes demokratiske begrensninger og potensiale
Bjørnar Østerhus Dahle, statsviter og rådgiver, Raftostiftelsen
SjøfartsmuseetMuseumsLosen - din veiviser til undervisning utenfor klasserommet
Gitte Bastiansen, museumspedagog, Museum Vest
Studentsenteret,
Aud. Egget
Hva er antisemittisme i dag?
Christhard Hoffmann, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Sydneshaugen,
Aud. B
Politisk litteratur: "Eg er ikkje din neger!": Rasisme, sjølvhevding og lesarens funksjon i Jakob Ejersbos "Afrika-trilogi"
Maria Vårdal Haugland, universitetslektor, nordisk språk og litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen,
Aud. E
Språkprat 2- språkbruk og språkholdninger i Norge
Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/språk, UiB, Helge Sandøy, professor emeritus, UiB og Mikkel Ekeland Paulsen, master i allmenn lingvistikk. Programleder: Ann-Kristin Molde, lektor Voss gymnas
Sydneshaugen,
Aud. Q
Å vera tenkje- og talefør
Hans Marius Hansteen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Sydneshaugen, Rom KConceptualizing Multilingualism and the Multilingual Speaker (in English)
André Storto, stipendiat, Institutt for fremmedspråk
Sydneshaugen, Rom PWhat we talk when we talk about populism
Ernesto Semán, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk
Sydneshaugen,
Datalab 124
Animasjoner med GeoGebra (forts.)
UniversitetsaulaenDet er ikke et eksperiment – dersom en vet det vil fungere. 
Hvordan utfordre seg selv og det som skal prøves ut - ved å gå litt lenger.
Erfaringsbasert kunnskap og å tenke med hendene.

Petter Bergerud, arkitekt og professor i design, Institutt for design
U.biblioteket,
Mezzanin
Fake News og Bad Hombres - hvordan navigere på et hav av informasjon
Erik Hauke Tønnesen, universitetsbibliotekar
U. biblioteket,
Rom 031
Starman: Sophus Tromholt og jakten på nordlyset
Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket

 

12.15

HF-bygget,
Seminarrom 400
"Og hva mener De, professor Rummelfiold" - om de siste rester av avstandsmarkerende De i norsk
Agnete Nesse, førsteamanuensis i nordisk språk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Jusbygget, Aud. 2Utenforskap og frafall fra videregående skole
Astrid Grasdal, førsteamanuensis, Institutt for økonomi
Jusbygget, Aud. 3IGLO – Bygg din egen undervisning om Arktis
Anne-Katrine Faber, forsker, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret
Jusbygget, Aud. 4Medrivende dialog som fransk fletning
Mette Andresen, førsteamanuensis, Matematisk institutt
Jusbygget,
Seminarrom 1
Aktiv undervisning 
Kjersti Lea, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og Jorun Nyléhn, førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap (forts. til 14.00)
NB: Tidspunkt og rom er flyttet fra opprinnelig oppsatt tidspunkt kl 10.15-12.00, jmf. trykt program
Jusbygget,
Seminarrom 2
Kartell og whistleblowing - i kor stor grad skal styresmaktene tillate amnesti?
Ingrid M. H. Barlund, universitetslektor, Det juridiske fakultet
Jusbygget,
Seminarrom D
Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget (forts.)
Jusbygget,
Seminarrom E
Programmering i naturfag (forts.)
Jusbygget,
Seminarrom F
Danning i kunnskapssamfunnet
Tomas Stølen, postdoktor, Institutt for pedagogikk
RaftohusetEleverfaringer med rollespill som undervisningsmetode
Julie Ane Ødegaard Borge, PhD, undervisningsleder Raftostiftelsen
SjøfartsmuseetStatshistorie: Statens rolle i industrialisering av Norge 1850 - 1940
Thorvald Gran, professor emeritus i statsvitenskap (forts. til 14.00)
Studentsenteret,
Aud. Egget
Kvar går Saudi-Arabia? Religion og region
Knut S. Vikør, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Sydneshaugen,
Aud. B
Politisk litteratur: Fremveksten av alt-right-bevegelsen i lys av Abo Rasuls Skandinavisk misantropi-trilogi
Anders M. Gullestad, førsteamanuensis i nordisk litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen,
Aud. D
Å sjå og høyre buddhisme: Kunst, musikk og religion
Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Sydneshaugen,
Aud. Q
Argumentasjon og retorikk i det offentlige ordskiftet
Ole T. Hjortland, førsteamanuensis og Pål Antonsen, postdoktor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Sydneshaugen, Rom KLinguistic landscape as a pedagogical tool for language teaching and learning (in English)
Guowen Shang, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk
Sydneshaugen, Rom OBruksbaserte teoriers relevans i klasserommet
Anna-Marie Kjøde Olsen og Kristine Vårdal, universitetslektorer ved norskkursene, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen, Rom PTysk i bergensdialekten
Kjetil Berg Henjum, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk
U.biblioteket,
Mezzanin
Opphavsrett i klasserommet
Ingrid Cutler, universitetsbibliotekar, Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder Billedsamlingen, Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar
U. biblioteket,
Rom 031
Skeivt arkiv
Hannah Gillow-Kloster, universitetsbibliotekar og faglig leder Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket

13.15

HF-bygget,
Seminarrom 400
Likheter og ulikheter mellom islandsk og færøyisk språkpurisme
Thorsteinn Indridason, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Jusbygget,
Seminarrom D
ELEKTRISITET - fra mysterium til forståelse
Tore Rykkel, NIT AS
Jusbygget,
Seminarrom E
Artskort - til elevenes undersøkelser av biologisk mangfold
Olaug Vetti Kvam og Frede Thorsheim, begge rådgiver, Skolelaboratoriet i realfag
RaftohusetInnovasjonsmetodikk i klasserommet: Et smakebit på løsningsorientert klimaundervisning
Silje Grastveit, Impact Hub Bergen, Agnes Tvinnereim, Bærekraftige liv
SjøfartsmuseetStatshistorie: Statens rolle i industrialisering av Norge 1850 - 1940 (forts.)
Sydneshaugen,
Aud. A
Mot det samme målet: Om lærarsamarbeid i språkfaga
Åsta Haukås, professor i fremmedspråksdidaktikk/tysk, Institutt for fremmedspråk
Sydneshaugen,
Aud. B
Politisk litteratur: Virkelighetslitteraturen og den pågående debatten om den
Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sydneshaugen,
Aud. D
Religion i reklame
Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Sydneshaugen,
Aud. Q
Hva skal vi gjøre med abortloven i Norge? - AVLYST PGA SYKDOM
Espen Gamlund, professor i filosofi og Kristiane Tislevoll Eide, stipendiat, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Sydneshaugen, Rom OStefan Zweigs Testament: eine Warnung an unsere Zeit
Torgeir Skorgen, førsteamanuensis i tysk, Institutt for fremmedspråk
Sydneshaugen, Rom PAnnie Ernaux et l'historisation du moi vieillissant
Margery Vibe Skagen, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk
U.biblioteket,
Mezzanin
La elevene dine forske - Holbergprisen i skolen
Birger Berge, Holbergprisen i skolen og Kirsti Anita Røsand, lektor ved Fagerlia vgs og vinner av lærerprisen 2018
U. biblioteket,
Rom 031
Språksamlingane - ei kjelde til språk
Peder Gammeltoft, faglig leder Språksamlingene, Universitetsbiblioteket
UniversitetsmuseetKunnskapslaboratoriet - omvisning
Eli Økland Hausken, arenaleder, og Margareth Hosøy, museumspedagog, Universitetsmuseet. NB: På grunn av plassbegrensning og sikkerhet ber vi om påmelding til omvisningen. Max 35 

14.15

UniversitetsaulaenSamspillsmetodikk
Magne Thormodsæter, førsteamanuensis i jazz
Thomas Dahl, førsteamanuensis i jazzgitar, ensemble og elektronikk, Griegakademiet - Institutt for musikk (til ca 15.30)

 

Presentasjoner fra forelesere

Vi vil fortløpende legge ut presentasjoner og annet materiell som foreleserne vil dele videre. Disse vil dere finne i listen unvder, sortert etter bygg.

Jusbygget

Dag Emil Helland: Proteinfalding og nevrodegenerative sjukdommar