Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Faglig påfyll

Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Veilederlunsj med aktuelle tema for forskerutdanningen

Det medisinske fakultet inviterer til ny veilederlunsj for ph.d.-veiledere. Som vanlig har vi to tema. 

 

Tvilsomme forskningspraksiser og holdninger til etikk - Matthias Kaiser

Hvordan forholder vi oss til tvilsomme forskningspraksiser? Er gaveforfatterskap et problem? Hva er egentlig "salamisering" og er det en utfordring når det gjelder ph.d.-veiledning?

Matthias Kaiser fra Senter for vitenskapsteori kommer til vår veilederlunsj for å presentere resultater fra RINO-prosjektet. RINO er en nasjonal undersøkelse om tvilsomme forskningspraksiser og etiske holdninger hos forskere ved norske institusjoner. I prosjektet kartlegges utbredelsen av, holdninger til, og kunnskap om uredelige og diskutable forskningspraksiser. Videre søkes innsikt i hvordan ulike institusjoner promoterer forskingsintegritet, og hvilke systemiske forhold som kan bidra til å styrke forskningsetisk kultur i institusjonene. 

 

Nytt i ph.d.-programmet - fakultetsadministrasjonen

Torunn Olsnes fra fakultetsadministrasjonen presenterer de nylige endringene i ph.d.-programmet. UiB fikk i november 2018 en ny ph.d.-forskrift, og i kjølvannet av dette har fakultetene nå fått egne, fakultetsvise ph.d.-program. Hva betyr det for deg som veileder?