Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fond og legater

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.

Main content

Fond og legater ved UiB

  • Bergen Universitetsfond
    Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops. Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. 
  • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
    Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritet. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes. 
  • Vitenskapelig virksomhet og forskning
    Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. 

L. Meltzers Høyskolefond

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler. Se her for mer informasjon: UiB stiftelser hjem - Søknadsportal for fond og legater