Home
Panel of Elected Representatives

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rapporter

Her finner du rapporter som oppsummerer noen av resultatene fra Representantpanelet.

I etterkant av hver runde med datainnsamling skriver vi en rapport som oppsummerer noen hovedfunn i undersøkelsen. Rapporten inneholder også nyttig informasjon om velgernes oppfatninger basert på Norsk medborgerpanel.

Rapporten fra første runde av Representantpanelet finner du her.

Rapporten fra andre runde av Representantpanelent finner du her.

Rapporten fra tredje runde av Representantpanelent finner du her.