Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Beredskap

Brann- og plassansvarlige ved Det psykologiske fakultet

Her finner du oversikt over brannansvarlige per bygg, samt plassansvarlige. Ved en evakuering vil brann/byggansvarlige bære oransje vester, mens plassansvarlige vil ha gule vester.

Christiesgate 12

Brannansvarlig:  Anlaug Lid (55 58 90 80)

Plassansvarlig
0. etg: John F. Clark (IKT)
1. etg: John F. Clark (IKT)
2. etg: Kantine:  Sølvi Haugland (SiB)*
2. etg: Biblioteket:  Anne Belsvik (UB), vara: Kjersti Aksnes-Hopland (UB)*
2. etg: Klinikkfløy:  Vivien Aamodt (IKP)*
2. etg: Teamkontor (ved kantine) og undervisningsrom 215:  Sølvi Haugland (SiB)*
3. etg: Institutt og klinikkfløy:  Bente Haktorson, vara: Siv Marian Lind (IKP)
4. etg: Institutt og klinikkfløy:  Helga Marie Meling, vara: Mai-Britt Sande (ISP)
5. etg: Nora Wiium, vara NN (ISP)

*Ansvaret for 2. etasje er fordelt i 4 områder: kantine, bibliotek, klinikkfløy og teamkontor.

Christies gate 13

Brannansvarlig:  Øystein Steine Larsen (55 58 48 33)

Plassansvarlig
1. etg:  SiB treningssenter: Heidi Berg (55 54 51 80)
1. etg:  Legene på Høyden: Esther K. Gundersen (995 33 937)
1. etg:  Brød og Vin: My Dung Tieu (979 74 306)
1. etg:  Kafé Spesial: Itai Malberger (928 12 736)
2. etg:  Lesesaler, seminarrom: Marit Ramsli Bjerke, vara: Maria Svåsand
3B. etg: Sekretariat.: Ove Chr. Borge, vara: Turid Rossnes
3A. etg: SLATE:  Jorunn Viken, vara: Dana Kvietkute
4. etg:  Kåre Helleve, vara: Øystein Steine Larsen
5. etg:  Grete Line Simonsen, vara: Maria Alejandra Luttges Mathieu

BB-bygget

Brannansvarlig: Bård Kjetil Bratli Sværi, Det medisinsk-odontologiske fakultet (55 58 68 32), vara: Vivian Fosse (55 58 62 26)

Plassansvarlig
8. etg: Randi Hopsdal, vara: NN
9. etg: Nina Harkestad, vara: Kristine Gotaas Stefferud-Helle