Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt bokkapittel

Helge Renå bidrar med bokkapittel i boken "Politireformer. Idealer, realiteter, retorikk og praksis"

Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.

Bilde av Helge Renå
Photo:
UiB

Nærpolitireformen – hvorfor så stor skepsis i politiets egne rekker?

I skrivende stund pågår en omfattende omorganisering og reformering av norsk politi, bedre kjent som nærpolitireformen. Dette kapitlet ser nærmere på politilederes og -ansattes forventninger til reformen da reformen var i sin startfase. Jeg tar utgangspunkt i noen av resultatene av en stor spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle ansatte i politiet sommeren 2016 av undertegnede med kolleger [1] (Renå, 2016). Resultatene viser at det var stor skepsis til reformen i politiets egne rekker. Det gjaldt politiledere, tjenestepersoner og ansatte med sivile stillinger. Jeg diskuterer her noen mulige forklaringer på hvorfor skepsisen var så stor skepsis blant politiledere og ansatte i politiet og hvilke implikasjoner skepsisen kan ha for den videre reformprosessen.