Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BÆREKRAFTSKONFERANSEN 2019

«Reworking» for vitenskapelig rådgivning

Dag to av Bærekraftskonferansen 2019 fokuserte på hvordan akademia kan bruke sin kunnskap for å påvirke beslutningstakere, både lokalt og globalt.

Katherine Richardson of University of Copenhagen and UN DESA's Shantanu Mukherjee discuss science and policy at the 2019 SDG Conference Bergen.
VITENSKAPSDIPLOMATI I PRAKSIS: SCIENCE DIPLOMACY IN PRACTICE: Katherine Richardson fra Københavns Universitet og Shantanu Mukherjee fra UN DESA diskuterer vitenskapens rolle når det gjelder å påvirke beslutningstakere og arbeidet med FNs 2030 Agenda på Bærekraftskonferansen i Bergen i februar 2019.
Photo:
Eivind Senneset for the University of Bergen

Main content