Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Stream

Se åpent møte med utenriksministeren her

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var tirsdag på UiB for å snakke om internasjonalt samarbeid under press. Se opptaket fra arrangementet her.

Åpent møte med utenriksministeren: Internasjonalt samarbeid under press

  • Tar FN og andre internasjonale institusjoner makt bort fra nasjonalstatene?
  • Beskytter EØS-avtalen norske bedrifter mot handelskrigen mellom USA og Kina?
  • Hvorfor er forpliktende internasjonalt samarbeid så viktig for Norge?

Det var noen av spørsmålene utenriksminister Ine Eriksen Søreide skulle svare på i Universitetsaulaen i Bergen, der hun møtte studentene tirsdag 19. februar. Møteleder var utenriksredaktør i TV2, Aslaug Henriksen, og det ble også åpnet for spørsmål fra salen.

Regjeringen skal levere en melding til Stortinget våren 2019 om Norges rolle i det multilaterale systemet. Målet er å klargjøre norske interesser og komme med forslag til hvordan vi best kan ivareta disse i en tid hvor internasjonale samarbeid blir utfordret fra flere hold.

Meldingen skal være et strategisk rammeverk for hvordan Norge skal arbeide multilateralt.Et prosjekt er satt i gang, og alle avdelinger i UD og departementer samt eksperter, sivilt samfunn og næringsliv blir konsultert. 

Meldingen skal tydeliggjøre betydningen av vårt multilaterale arbeid for å ivareta norske interesser, økonomi og arbeidsplasser. Den vil vektlegge verdi- og normaspektet ved multilateralt samarbeid. Meldingen skal dessuten synliggjøre større norske initiativer knyttet til sikkerhetsrådskampanjen, hav, energi, bærekraftmålene, utdanning og helse.

Stortingsmeldingen skal drøfte styrker og svakheter ved det multilaterale systemet, sammen med behovet for reform, effektivisering og tilpasning til dagens virkelighet. Der Norge kan bidra til positiv endring, skal konkrete tiltak foreslås.

Les mer på meldingens nettside: https://www.regjeringen.no/multimelding