Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studietilbud

Geografididaktikk

Geografifagdidaktikk tar sikte på å gjøre studentene skikket til undervisning i samfunnsfag i grunnskole og geografi i den videregående skole.

Bård Emil Danielsen
Vil du undervise i geografi?
Photo:
Grethe Meling

Studiet tar utgangspunkt i ulike retninger i geografifaget- av både naturfaglig og samfunnsfaglig karakter og ser ofte disse i sammenheng. Studiet vektlegger geografifagets egenart samt legitimering av geografifaget som skolefag. Vurderinger, valg av innhold i faget og ulike metoder som kan bidra til læring av geografi vektlegges også.

Sentralt i faget står bruk av ulike former for visualisering (både kart og bilder). Studiet i geografididaktikk skal også gjøre lærerne våkne for geografirelaterte dagsaktuelle hendelser og i stand til å møte, forklare og forstå utvikling i en verden i endring. Undervisning om og for bærekraftig utvikling blir særlig vektlagt.

Praksis

Praksis er en sentral del av studiet. I høstsemester er det primært lagt til rette for praksis i den videregående skole mens det i vårsemesteret er vanlig med praksis i ungdomsskolen.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kurset er reservert for studenter med mastergrad som er tatt opp på den ettårige heltidsutdanningen i praktisk-pedagogikk (PPU) ved UiB.  Geografididaktikk tilbys kun med opptak i to undervisningsfag.

Slik blir du lærer med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)