Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Prosessteknologi offshore

André Skaar har en mastergrad i energi fra UiB. Nå jobber André som prosessingeniør hos Aragon AS.

Main content

Det beste, sett fra et faglig perspektiv, var uten tvil arbeidet med masteroppgaven. Her fikk jeg valgt en spennende og relevant oppgave, og fikk jobbet både teoretisk og praktisk. Studiet var lagt opp svært godt med mange spennende fag

André har en mastergrad i energi fra UiB. I masteroppgaven skrev han om en produkt-idé for reduksjon av uforbrent metan, noe som er et spennende og relevant tema innen skipsindustri.

Nå jobber André som prosessingeniør hos Aragon AS der han blant annet har jobbet med systemer for dehydrering av gass og vært med på prosjekter offshore.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Jeg har fått jobb i en svært prosess-dominert bedrift, og er omringet av svært erfarne senioringeniører. Omtrent fra første dag ble jeg involvert i flere pågående prosjekter, så læringskurven har vært bratt, noe som både er svært spennende, men samtidig krevende. Det blir veldig "learning by doing", men det trives jeg med.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg har bachelorgrad innen prosessteknologi fra UiT og mastergrad innen termiske maskiner fra UiB, og får aktivt bruk for begge. Jeg regner med mange lurer på hvordan arbeidslivet blir i forhold til studiene med tanke på hva man får bruk for og ikke. Utenom tverrfaglig kunnskap fra mange ulike fagfelt vil jeg si det mest verdifulle jeg har tatt med meg fra utdannelsen er måten man gjennom de ulike fagene lærer å strategisk tenke på som ingeniør, og hvordan man går fram for å mest effektivt innhente den informasjonen man trenger for å løse problemer.

Hva var det som gjorde at du valgte akkurat denne utdannelsen ved UiB? Hvorfor burde andre velge dette studieprogrammet?
Etter et avsluttet bachelorstudium innenfor oljebransjen valgte jeg å bygge på med noe annet ettersom det var harde tider for oljebransjen, og da valgte jeg master i energi ved UiB hvor jeg endte opp med en spesialisering innen termiske maskiner. Et meget spennende og allsidig studium som dekker mye generelt, samtidig som det går svært i dybden.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Ditt beste studie-tips?
Mitt beste studietips er å stå på fra dag én, ikke bli hengende etter i starten, da blir det vanskelig å hente seg inn senere. Struktur og rutiner er viktige faktorer som er greie å ha.