Home

Western Norway Graduate School of Educational Research II

Main content

Statsråd Iselin Nybø videohelsing til opningen av WNGER II 23. august 2018

Kontakt:

Forskerskoleleder: Professor Rune Johan Krumsvik

Administrasjon: Kåre Helleve, Fredrik Mørk Røkenes, Øystein Olav Skaar

Forskerskoleansvar: Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk

Christies gate 13, 5020 BERGEN, Telefon: +47 55 58 81 49

Les mer om WNGER II-staben

Medlems- og veilederliste WNGER II

Les mer om våre doktorgradskurs og prioritering av søkere

II-stillinger (2021-2023)

Alumni, tidligere medlemmer og veiledere WNGER II

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble grunnlagt av Rune Johan Krumsvik og offisielt åpnet 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 7 universitet og høgskoler på Vestlandet. Forskerskolen WNGER II's intensjon er at den skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. 

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og de opprinnelige partnerinstitusjoner var Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen, VID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda. Universitetet i Agder ble assosiert medlem fra 1.5.2020.

Fra høsten 2023 har forskerskolen blitt utvidet fra 7 til 15 partnerinstitusjoner og blitt en nasjonal forskerskole, og består nå av vertsinstitusjonen Universitetet i Bergen og partnerinstitusjonene Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskulen, VID Vitenskapelige Høgskole, Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Politihøgskolen, Høgskolen i Molde, OsloMet, Høgskolen i Østfold, Norges musikkhøgskole, Göteborgs universitet, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Høyskolen Kristiania.

Medlemsskap WNGER II

Trykk her for å melde deg inn som personlig medlem i forskerskolen. Les mer om medlemsfordeler under "Prioritering".

Prioritering på kurs, seminarer og aktiviteter

Stipendiater blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene i WNGER II:

1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er personlige medlemmer i WNGER II

2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II

3. prioritet: Fast ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II som har kvalifiseringsstipend innrettet mot en ph.d.-grad.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II, samt andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved medlemsinstitusjonene, som har tilgang til å delta på doktorgradskursene i forskerskolen.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II som har anledning til å levere inn et akademisk paper etter kursene og få feedback på dette fra kurslederne (samt oppnå studiepoeng for dette).

Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av WNGER II-kursene.

https://www.uib.no/fs/wnger-ii/kalender

Siste nytt:

Kurstilbud i WNGER II våren 2024

16-17. januar & 12 mars 2024: Doctoral Supervision program - Veilderkurs for PhD-veiledere i WNGER II (2 ECTS), Oslo og Zoom, v/senior researcher Gitte Wichmann-Hansen, Aarhus University (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

19. januar 2024: WNGERII912: Introduction to Systematic Review, (1 eller 3 studiepoeng), Oslo (fully online via Zoom), v/research professor Sabine Wollscheid, NIFU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

8. februar 2024: WNGERII901: Writing the Synopsis in a PhD-thesis (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

4. mars 2024: WNGERII913: Educational Leadership in the Face of Global Threats, (1 eller 2 studiepoeng), Bergen (fysisk ved NLA Høgskolen, Sandviken, Bergen), v/Prof. Florian Kiuppis (NLA University College) Associate Prof. Eivind Larsen (NLA University College) Associate Prof. Inga Støren (NLA University College) (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

14. mars 2024: WNGERII909: Qualitative case study research (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmedlingslenke)

18.-19. mars 2024: WNGERII90X: Critical and Practice-Oriented Research (1 eller 2 studiepoeng), Bergen (fully online via Zoom), v/associate professor Geert Thyssen, HVL (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

29. april 2024: WNGERII90X: Qualitative Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

2. mai 2024: WNGERII900: Literature Review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik and associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

23. mai 2024: WNGERII903: Mixed Method Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

Høsten 2024 (nøyaktig kursdato kunngjøres senere): WNGERII905: Analyses, ethics, and reflexivity in qualitative research (1 eller 3 studiepoeng), (Hybrid: Zoom og fysisk ved UiB), v/professor Anne Homme, UiB, (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

Høsten 2024 (nøyaktig kursdato kunngjøres senere): WNGERII914: Governance and policy in education: Analytical approaches and frameworks (1 eller 3 studiepoeng), (Hybrid: Zoom og fysisk ved UiB), v/professor Helene Marie Kjærgård Eide, UiB, (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

18. oktober 2024: WNGERII915: Inclusion and diversity: Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level, (1 eller 2 studiepoeng), (Hybrid: Zoom og fysisk ved NLA), v/professor Frédérique Brossard Børhaug, VID & professor Solveig M. Reindal, (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

Kurstilbud i WNGER II høsten 2023

30. august 2023: WNGERII901: Writing the Synopsis in a PhD-thesis (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

14. september 2023: WNGERII900: Literature Review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik and associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

28. september 2023: WNGERII909: Qualitative case study research (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmedlingslenke)

3. oktober 2023: WNGERII913: Educational Leadership in the Face of Global Threats, NLA (1 eller 2 studiepoeng), v/Prof. Florian Kiuppis (NLA University College) Associate Prof. Eivind Larsen (NLA University College) Associate Prof. Inga Støren (NLA University College) (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

3.-4. oktober 2023: WNGER II 5th Annual Supervisor Seminar: Veilderkurs for PhD-veiledere i WNGER II, Solstrand Hotel, v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for info og påmelding)

19. oktober 2023: WNGERII900: Literature Review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik and associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

23. oktober 2023: WNGERII915: Inclusion and diversity: Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level, (1 eller 2 studiepoeng), (Hybrid: Zoom og fysisk ved NLA), v/professor Frédérique Brossard Børhaug, VID & professor Solveig M. Reindal, (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

2. november 2023: WNGERII90X: Qualitative Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/associate professor Fredrik Mørk Røkenes, UiB/NTNU (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

[Cancelled] 6.-7. november 2023: WNGERII90X: Critical and Practice-Oriented Research (1 eller 2 studiepoeng), HVL (Kronstad, Campus Bergen), v/associate professor Geert Thyssen, HVL (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

16. november 2023: WNGERII903: Mixed Method Research: An Introduction (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

7. desember 2023: WNGERII904: Introduction to Meta-analysis (1 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Kjetil L. Høydal, HiVolda, og professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

14. desember 2023: WNGERII901: Writing the Synopsis in a PhD-thesis (1 eller 3 studiepoeng), UiB (Zoom), v/professor Rune J. Krumsvik, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke)

19. desember 2023: WNGERII90X: Kvalitativ metasyntese (1 eller 3 studiepoeng), UiB (fysisk ved Universitetet i Bergen), v/professor emerita Kirsti Malterud, UiB (trykk her for kursinfo og påmeldingslenke) - NB: kurset vil foregå på norsk

Tidligere kurs:

Kurstilbud i WNGER II 2022-2023

Kurstilbud i WNGER II 2021-2022

Kurstilbud i WNGER II 2020-2021

Kursoversikt Facebook

Doktorgradskursene i regi av vertsinstitusjonen UiB ved Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk i 2022-2023 er: 

1. Forskningsetikk (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII902)

2. Evidensbasert praksis og profesjonsutøving - kritiske perspektiv (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII910

3. Introduction to Mixed Method Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII903)

4. Academic writing: Writing the synopsis in a doctoral thesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII901)

5. Academic writing: How to write scientific articles within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII906)

6. The use of theory within educational research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII907)

7. Introduction to literature review on PhD-level (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII900

8. Qualitative Case Study (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII909)

9. Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII905)

10. Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level (1 eller 2 studiepoeng, sammen med NLA) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4) (trykk her for kurspåmelding)

11. Introduction to Meta-analysis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII904)

12. Qualitative Meta-synthesis (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis) (trykk her for kurspåmelding)

13. Qualitative research with NVivo (1 eller 3 studiepoeng) (https://www.uib.no/emne/WNGERII908)

14. Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse (2 eller 5 studiepoeng) (https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse)

Av disse 14 doktorgradskursene vil vi spesielt nevne tre nye doktorgradskurs hvor to blir arrangert våren 2021. Det er "Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked. at Ph.D.-level" som er utviklet av professor Solveig Reindal, NLA og professor Frédérique Brossard Børhaug, VID i samarbeid med UiB: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143083/inclusion-and-diversity-fundamental-questions-be-asked-phd-level?fbclid=IwAR1xqEEdDcvQgve94fU_7te4zGcf-x6aSJ4lzJ3I4eM66CqtFe-jrKbqnR4

Det andre er et nytt doktorgradskurs i "Qualitative Metasynthesis" i WNGER II og hvor professor Kirsti Malterud, UiB/NORCE vil være hovedforeleser på dette kurset. Malterud har jobbet mye med "Qualitative Metasynthesis" og har mellom annet publisert en bok i 2019 (Routledge) om dette temaet (https://www.routledge.com/Qua…/Malterud/p/book/9780367134181). https://www.uib.no/fs/wnger-ii/143349/qualitative-metasynthesis

Det tredje er et nytt doktorgradskurs utviklet Turid Skarre Aasebø samt Aslaug Kristiansen og Ilmi Willbergh ved UiA. Kurset handler om Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse og arrangeres 15 - 18 november 2021, gir 5 stp (2 stp uten paper) https://www.uia.no/arrangementer/ph.d.-kurs-ped609-pedagogikkens-legitimitet-i-lys-av-samtidens-utfordringer-for-demokratisk-deltakelse

 

                                                             Følg med på alle oppdateringer på WNGER II's Facebookside.

Godkjenning av kurs og emner i WNGER II

WNGER II er en forskerskole som er komplementær til ph.d.-programmene hos medlemsinstitusjonene. Både midtveisevaluering, godkjenning av opplæringsdelen, o.l. er det hver medlemsinstitusjon hvor man er tatt opp som ph.d.-kandidat som godkjenner. Ph.d.-kandidatene har selv ansvaret for å sørge for å søke sin egen medlemsinstitusjon om godkjenning for kurs og emner som man har gjennomført i WNGER II. Det er også viktig å huske på at uttellingen for kurs og emner kan variere noe fra medlemsinstitusjon til medlemsinstitusjon i WNGER II. Vi oppfordrer derfor ph.d.-kandidater om å ta kontakt med sine lokale ph.d.-ansvarlige/ph.d.-koordinatorer ved sine egne medlemsinstitusjoner angående spørsmål rundt dette. 

Stipendiater vil få tilsendt kursbevis rett etter kursene de tar i WNGER II (med unntak av UiB stipendiater som får studiepoeng ført rett inn i FS).

Stipendiater blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene i WNGER II: 

  • 1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er personlige medlemmer i WNGER II 
  • 2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II 
  • 3. prioritet: Andre ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II, samt andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved medlemsinstitusjonene, som har tilgang til å delta på doktorgradskursene i forskerskolen.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II som har anledning til å levere inn et akademisk paper etter kursene og få feedback på dette fra kurslederne (samt oppnå studiepoeng for dette).

Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av disse WNGER II-kursene.

phd studenter