Home

Western Norway Graduate School of Educational Research II

Statsråd Iselin Nybø videohelsing til opningen av WNGER II 23. august 2018

 • Kontakt:

Forskerskoleleder: Professor Rune Johan Krumsvik

Administrasjon: Kåre Helleve

Forskerskoleansvar: Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk

Christiesgt. 13, 5020 BERGEN, Telefon: +47 55 58 81 49

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ble etablert 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 6 universitet og høgskoler på Vestlandet. Forskeskolen WNGER II skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. WNGER II bygger videre på den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) inn mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet.

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og partnerinstitusjoner er Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen, VID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda. Universitetet i Agder har blitt vår nye assosiert medlem fra 1.5.2020.

Se her for oppdatert kursoversikt:

Kursoversikt i WNGER II - 2020

Kursoversikt Facebook

 

WNGER II-dugnad i coronatider

I disse coronatider da mange phd-kurs ble avlyst rundt omkring i Norge, har vi i WNGER II arrangert noen "pop up"-lunsjseminar på dugnad slik at WNGER-stipendiater hadde et slikt tilbud våren 2020.

I tillegg arrangerte WNGER II 4 digitale PhD-kurs i WNGER II via Zoom i mai/juni 2020.

Fredag 24. april gjennomførte vi en pilot på et slikt "pop up"-lunsjseminar fra 11.00-12.00 via Zoom, der temaet var kappen i en doktorgrad (les mer her).

 

Gjennomførte "pop-up"-lunsjeseminarene April Juni 2020:

 • 24. april: 11.00-12.00: Kappen i en doktorgrad, prof. Rune J. Krumsvik, UiB/H.lektor Øystein O. Skaar, Høgskolen Innlandet

 • 28. april: 11.00-12.00: Kvalitative case studier, prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 7. mai: 11.00-12.00: Akademisk skriving: vitenskapelig artikkel, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 11. mai: 11.00-12.00: Mixed Method Research, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 18. mai: 11.00-12.00: Literature review, v/prof. Rune J. Krumsvik, v/UiB

 • 26. mai: 11.00-12.00: Kappen i en doktorgrad, prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 28. mai: 11.00-12.00: Kvalitative case studier, prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 2. juni: 11.00-12.00: Akademisk skriving: vitenskapelig artikkel, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 9. juni: 11.00-12.00: Mixed Method Research, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB

 • 18. juni: 11.00-12.00: Literature review, v/prof. Rune J. Krumsvik, v/UiB

Det har vært et gjennomsnitt på 16 deltagere på disse lunsjseminarene

Det didaktiske rammeverket for slike lunsjseminar legger opp til at man vandrer mellom 1. “Talk & Tell”, 2. “Chalk and talk”, 3. “Telling and showing” & 4. “Sum up”, og hvor man prøver å integrere både muntlige innspill/spørsmål fra deltagere, polling, chat og dialog om seminartemaet.

Siden tidsrammen for hvert lunsjseminar bare er 1 time blir det bare tid til et "snapshot" omkring seminartemaet. Vi anbefaler derfor at de som ønsker mer fordyping i temaene melder seg på doktorgradskursene i WNGER II hvor alle temaene i lunsjseminarene er i kursporteføljen.

 

Alle disse doktorgradskursene har vært fullbooket (dvs. 20 deltagere)

 

 • Rettleiarseminar om PhD-rettleiing som ein tovegsprosess (via Zoom)26. mai

Partnerinstitusjon VID Vitenskaplige Høgskole med Lynn Nygaard arrangerte en rettleiarseminar om PhD-rettleiing som ein tovegsprosess 26. mai, 09.00-12.00.

 

                                                             Følg med på alle oppdateringer på WNGER II's Facebookside.

phd studenter

Kristine Ludvigsen disputerte 6.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures. Understanding how use of educational technology can support formative assessment in lectures in higher education."

I tiden fremover ønsker vi å presentere flere WNGER II-medlemmer som skal disputere ved UiB, UiS, HVL, VID, NLA or HVO. Når det gjelder kommende disputaser, vennligst ta kontakt med Maria Ballidi.