Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kunnskap som former samfunnet

Strategi-lansering med boller og kaffe

Ledelsen på UiB overrasket mandag studenter og ansatte med nybakte boller og kaffe, for å markere lanseringen av den reviderte strategien; Kunnskap som former samfunnet.

Next
Lansering av revidert strategi
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, deler ut boller på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Se flere bilder ved å klikke til høyre eller venstre.
Photo:
Simon Brandseth, UiB
1/12
Lansering av revidert strategi
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, deler ut boller på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Photo:
Simon Brandseth, UiB
2/12
Lansering av revidert strategi
Utendørs stand i solskinnet på Det humanistiske fakultet.
Photo:
Janne-Beate Buanes Duke, UiB
3/12
Lansering av revidert strategi
HF-dekan Jørgen Magnus Sejersted byr på kaffe.
Photo:
Janne-Beate Buanes Duke, UiB
4/12
Lansering av revidert strategi
Dekan Bente Wold og visedekan for utdanning, Per Einar Binder, var blant de som stod på stand på Det psykologiske fakultet.
Photo:
Simon Brandseth, UiB
5/12
Lansering av revidert strategi
God stemning på standen på Det psykologiske fakultet.
Photo:
Margareth Barndon, UiB
6/12
Lansering av revidert strategi
Prorektor Margareth Hagen og student Vilde Helene Takla i samtale på Fakultet for kunst, musikk og design.
Photo:
Ole Marius Kvamme, UiB
7/12
Lansering av revidert strategi
Dekan Karl Harald Søvig og rektor Dag Rune Olsen deler ut den reviderte strategien på Det juridiske fakultet
Photo:
Simon Brandseth, UiB
8/12
Lansering av revidert strategi
Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt tok imot studenter og ansatte med kaffe og boller på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Photo:
Simon Brandseth, UiB
9/12
Lansering av revidert strategi
Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt tok imot studenter og ansatte med kaffe og boller på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Photo:
Torhild Dahl, UiB
10/12
Lansering av revidert strategi
Dekan Per Bakke leder an i strategi-diskusjonen over en kaffekopp på Det medisinske fakultet.
Photo:
Kim E. Andreassen, UiB
11/12
Lansering av revidert strategi
Kunnskap som former samfunnet.
Photo:
Simon Brandseth, UiB
12/12
Previous

Main content

- Kunnskap er mer etterspurt enn noen gang. Derfor har UiB og andre utdanningsinstitusjoner en viktigere jobb å gjøre enn noensinne, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen, som 25. mars hadde tatt turen ut i vårsola for å dele ut kaffe og boller til studenter og ansatte, sammen med informasjon om den reviderte strategien for UiB 2019-2022; «Kunnskap som former samfunnet».

Skape bevissthet og entusiasme

Dette var dagen for den offisielle lanseringen av den reviderte strategien til Universitetet i Bergen, og med seg på laget hadde rektor både resten av rektoratet, den administrative ledelsen på universitetet, dekaner og fakultetsdirektører på alle de syv fakultetene på universitetet.

Se video: UiB-ledelsen overrasker de ansatte med frokost:

UiB-ledelsen overrasker ansatte med frokost

Produsent:
UiB

UiB-rektoren mener tittelen på strategien; Kunnskap som former samfunnet, beskriver samfunnsoppdraget godt, og at det er viktig å nå ut til de ansatte, studenter og samfunnet forøvrig, for å skape bevissthet og entusiasme rundt budskapet.

Offisiell lansering

Hvordan man best kan fylle samfunnsoppdraget, og dele kunnskapen med andre aktører, var også tema for den offisielle lanseringen av den reviderte strategien, som fant sted i en fullsatt Universitetsaula senere samme dag. Her var det blant annet paneldebatt om hvordan UiB, i takt med samfunnet rundt, kan bruke vår kunnskap for å sette avtrykk.

Prorektor Margareth Hagen har det siste året ledet arbeidet med revideringen av strategien. Fra scenen forklarte hun hvorfor UiB nå har justert kursen; blant annet med bakgrunn i at både universitetet og samfunnet rundt har endret seg i årene siden man startet arbeidet med den opprinnelige strategien i 2014.

I sin gjennomgang viste Hagen blant annet til at UiB har fått 3000 flere studenter mellom 2014-2018, satsingen på kunnskapsklynger, at universitetet har fått et nytt fakultet i KMD, mer digitalisering i samfunnet, økt fokus på innovasjon, stortingsmeldingen om humaniora, økt samarbeid med både kinesiske og europeiske institusjoner, opprettelsen av NORCE, et økt fokus på bærekraft, og UiB sitt samarbeid med FN om bærekraftsmål 14, for å nevne noe.

Den reviderte strategien finner du her.