Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kunnskapseplet

Nytt formidlingskonsept i biblioteket!

Torsdag 28. mars startet Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag opp med et nytt konsept: Kunnskapseplet - PopVit i biblioteket! Førstemann ut var Professor Bodil Holst fra Institutt for fysikk og teknologi, med foredraget Nanoteknologi - hva er det?

Next
Foredrag i biblioteket
Photo:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
1/2
Foredrag i biblioteket
Photo:
Susana Reuder, UB
2/2
Previous

28. mars startet bibliotek for matematisk og naturvitenskapelige fag opp med månedlige populærvitenskapelige foredrag i vårt nye læringssenter.

Formålet med konseptet er å legge til rette for en felles arena for kunnskaps- og forskningsformidling. Per i dag er det mye formidling som foregår på hvert enkelt institutt, men mye av denne forskningsformidlingen er ofte både relevant og nyttig for studenter og ansatte på andre institutt.

Biblioteket for matematisk og naturvitenskapelige fag er et naturlig knytepunkt mellom de ulike instituttene, og ved å ha et lavterskel formidlingstilbud i biblioteket blir forskningen på de ulike instituttene mer tilgjengelig. 

Har du en idé til et foredrag? Tilbudet er åpent for studenter, stipendiater og ansatte. Foredraget bør ikke være lengre enn 20-30 min. 

Se mer informasjon her. Meld din interesse til kjersti.enerstvedt@uib.no