Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Genmanipulering, CRISPR-teknikk, personifisert medisin, assistert befruktning - mulighetene, spørsmålene og kontroversene er mange. I skolen er det vår oppgave å gi inn kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir mulighet for å mestre kompliserte spørsmål i livet.

Lærerestuderer sebrafisk i mikroskop på laboratoriet
Laboratorieøvinger med zebrafisk er end el av samlingen
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

 

Onsdag 20. november

09.00Velkommen, Institutt for biovitenskap
09.10Innføring i cellebiologi. Dag Helland, professor
10.00Pause
10.10Molekylærbiologi. Dag Helland
11.00Lunsj
12.00Proteinsyntese og proteinfolding Espen Bariås, stipendiat UiB
14.00Cellebiologi, bioteknologi, bioetikk og undervisning. Skolelaboratoriet
15.30Avslutning dag 1

Torsdag 21-november

09.00Liten fisk, stort potensiale - supermodellen for humane sykdommer. Karin Fladmark, professor 
10.30Pause
10.45Sebrafisk, labøving del 1. Siân Kristin Phillips, overingeniør, Ann-Kristin Frøyset, overingeniør.
11.30Lunsj
12.15Sebrafisk, labøving del 2. Linda Veka Hjørnevik, overingeniør, Bjørg Flatekvål, overingeniør
13.15

Crispr teknologi - hva skjer når klipp og lim i menneskers DNA blir hverdagskost? Dag Helland.