Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Dr. philos

Dr. philos. er en grad som kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad uten formell veiledning.

Main content

Det er ingen finansiering, kurs eller veiledning knyttet til dr.philos.-arbeidet. Man har ingen tilknytning til universitetet før søknad om å få fremstille seg til doktorgradsprøven er innvilget. 

Dr. philos.-graden er regulert av en egen forskrift 

Rett til å framstille seg til prøven for den filosofiske doktorgrad har den som har oppnådd eksamen av høyere grad, etter de regler som er bestemt i forskriften. Søknad om å få fremstille seg leveres sammen med avhandlingen og annen dokumentasjon, slik det framgår av forskriften. 

Graden tildeles på grunnlag av en vitenskapelig avhandling, to prøveforelesninger (over oppgitt og selvvalgt emne) og offentlig forsvar av avhandlingen.

Kontakt ditt fagmiljø (institutt) dersom du ønsker å fremstille deg for graden dr.philos.