Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis i sammenliknende politikk

Bli med på Tall Ships-laget

Hos CoEvent AS kan man være med på arrangere det største gratisarrangementet i Norge i 2019.

CoEvent AS
Photo:
CoEvent AS

Main content

Fortell kort om dere selv, hvem er dere og hva arbeider dere med?

CoEvent AS er et arrangementsselskap som har eksistert i 14 år, og som har kunder over hele verden. I 2018 vant selskapet anbudsrunden og ble tildelt oppgaven som prosjektleverandør til Bergen kommune for planlegging og gjennomføring av The Tall Ships Races Bergen 2019 – det største gratisarrangementet i Norge i 2019.

Hva arbeider studenter som har praksisplass hos dere med?

Hun som har vært i praksis hos oss nå, arbeider med PR og Kommunikasjon. Daglig har hun hatt ansvaret for å kvalitetssikre nettsider, bygge på en eksisterende kommunikasjonsplan, delansvar for SoMe og annet forefallende kommunikasjonsarbeid.

Hvordan opplever dere det å ha studenter hos dere i praksis?

Vi har hatt veldig god erfaring med praksisstudenter i The Tall Ships Races Bergen 2019-prosjektet, og har til sammen hatt med oss 6 studenter som har jobbet med forskjellige deler av prosjektet siden høsten 2018. Tre av disse studentene har blitt ansatt for å jobbe videre med prosjektet til det er ferdig, og tre er i praksisperioden sin nå. Vi utfordrer studentene som er med oss til å ta ansvar for deler av prosjektet, og drive arbeidet med dette fremover på egenhånd – naturligvis med hjelp og oppfølging fra de med mer erfaring. Dette har vist seg å være en god måte å aktivisere studentene på, og de tar eierskap med en gang. Dette håper vi også gir studentene en nyttig, praktisk erfaring når de skal videre i arbeidslivet.

For vår del tar de en del oppgaver av skuldrene til de fast ansatte, og gir oss en uvurderlig hjelp i arbeidet med planleggingen av dette store arrangementet. Det er en stram økonomi i prosjektet, og det å kunne få benytte seg av disse ressurspersonene har vært helt avgjørende for at vi kan planlegge og gjennomføre flere deler av dette prosjektet som ellers vi måtte ha skrinlagt.