Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNING | ERNÆRING

Melkeproteiner regulerer blodsukkeret hos overvektige

En UiB-studie viser at proteiner fra melk, torsk og sild gir bedre blodsukkerregulering hos overvektige.

Et glass melk
Ett glass melk om dagen bedret blodsukkerreguleringen blant overvektige personer, noe som kan bremse diabetesutvikling.
Photo:
Colourbox

Main content

Overvekt utgjør et stort problem på verdensbasis. Hvert år dør rundt 2,8 millioner personer av fedmerelaterte sykdommer som hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes.

I en ny studie fant forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) at  proteiner fra torsk og sild, samt fra melk gir bedre kontroll av blodsukkeret, og det kan kanskje bidra til redusere risikoen for å utvikle  overvektsrelaterte sykdommer . 

– Med dårlig regulert blodsukker er man på god vei til diabetes og hjerte- og karsykdommer, men det er mulig å redusere risikoen dersom man endrer matvanene, sier forsker Oddrun Anita Gudbrandsen, ved Klinisk institutt 1, UiB.


Gudbrandsen og hennes forskningsteam så at et daglig inntak av 2, 5 gram proteiner fra melk eller fisk, som tilsvarer en desiliter melk eller 10 gram fisk, var nok til å bedre blodsukkerreguleringen.

Studien er publisert i European Journal of Nutrition.

Forskjell på proteiner

I løpet av åtte uker spiste de 90  overvektige deltakerne i studien tre doser protein per dag. Dette er personer som er i risikosonen for å få dårlig blodsukkerregulering.. 

–  Deltakerne har vært utholdende. Det har sikkert vært en prøvelse å ta  tabletter over så lang tid, sier Gudbrandsen.

– Studiet startet fordi jeg irriterte meg litt over at kostholdsrådene ikke skiller mellom ulike typer av proteinkilder, men vi ser at det er helt klart forskjell på proteiner fra melk, planter, kjøtt og fisk, og det er også tydelig at ulike typer av fiskeproteiner har ulike effekter på helsa.

Lakseprotein ga ingen effekt

Mens studien viste at proteiner fra sild og torsk har god effekt på blodsukkerreguleringen og insulinfølsomheten, så hadde proteiner fra laks ingen effekt.

– Siden vi så effekter med så lave proteindoser fra melk, torsk og sild, så tror vi at det kan skyldes at disse proteinkildene inneholder bioaktive peptider.

Peptider er korte aminosyrer, disse kan gå rett over i blodet etter at proteinene er fordøyd. Gudbrandsen forklarer at når peptider er bioaktive betyr det at de har en regulerende funksjon på biologiske prosesser i kroppen.

– Det er påvist bioaktivitet for flere peptider fra melk og fisk, og disse er vist å ha gunstig effekt på regulatorer av blodsukkeret, også i lave doser. Det ser ut til at flere små proteindoser kan være mer effektivt enn få og store proteindoser, sier Oddrun Anita Gudbrandsen.

 

Studien er finansiert med midler fra Trond Mohn Stiftelse og Regionalt Forskningsfond Vestlandet.