Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Seminar om nyskapende journalistikk

Boken "Den journalistiske forbindelse" av Søren Schultz Jørgensen og Per Westergård
Photo:
Søren Schultz Jørgensen

Velkommen til seminar med PhD Søren Schulz Jørgensen som vil fortelle og diskutere sine funn


Tid: Onsdag  22. mai kl. 14.15-15.30 inkl. diskusjon
Sted: Media City Bergen, UiBs redaksjonslokale 2. etasje
Arrangør: Gruppe for journalistikkforskning, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hvordan gjenskaper nyhetsmediene kontakten med sitt publikum?
Et stort spørsmål som forfatterne Søren Schultz Jørgensen (phd, mediesosiolog journalist) og Per Westergård (tidl. sjefredaktør, nå styreformann i Jysk Fynske Medier) søker å besvare i boken Den journalistiske forbindelse, utgitt på Gyldendal i Danmark.

I løpet av et og et halvt år oppsøkte og intervjuet forfatterne mer enn 100 redaktører, toppledere, entreprenører, utviklere og journalister i Europa og USA. Målet var å finne medier som går nye veier i journalistikken, og som legger ekstra vekt på nyskapninger og brukerengasjement. I Norge dro de til Hallingdølen og Aftenposten.


Profil
SØREN SCHULTZ JØRGENSEN (f. 1967) er ph.d. i mediesosiologi, cand.scient.pol. og journalist. Han har siden 2006 eid og drevet den journalistiske utviklingsvirksomheten Kontrabande, og er forfatter av en lang rekke analyser og utgivelser om journalistikk og nyhetsmedier. Senest en større utredning om journalist- og kommunikasjonsfagenes fremtid. Sørens ph.d.-avhandling "Gamle medier er også sosiale" (2016) undersøker nyhetsmedienes sosiale betydning i folks hverdagsliv.

Annmedlese av boken i Vox publica.

Vel møtt!