Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Slik vil de lage fremtidens universitet

Syv europeiske universiteter har inngått avtale om å danne Arqus European University Alliance. Gjennom tett samarbeid skal de bygge universiteter som bringer videre det beste fra den europeiske kulturarven.

Veggmaleri med teksten The future is Europe
Sammen med seks andre europeiske universiteter har UiB dannet Arqus European University Alliance. Målet er å lage fremtidens universitet.
Photo:
Åshild Nylund, UiB

Main content

Ledere fra universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon og Vilnius og Bergen har sammen dannet Arqus European University Alliance. Målsetningen er å etablere et nettverk for tett og omfattende samarbeid innen undervisning, forskning og samfunnskontakt.

Europeisk samarbeid

– Som universitet har vi et ansvar for å bidra til samfunnsutviklingen, og å utdanne gode medborgere, som også tar initiativ til å være med å forme fremtidens samfunn. Vi ønsker å samarbeide med andre europeiske universiteter hvor vi finner sammenfallende ambisjoner og verdier, og med vekt på studentaktive læringsformer. Det har vi funnet i Arqus, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Prorektor Margareth Hagen fremhever at de syv universitetene har flere ting til felles: De er alle store forskningsintensive breddeuniversiteter og viktige regionale aktører. Med unntak av Vilnius, er dette viktige regionale sentra, med sterke historisk, økonomisk og politiske identitet og rolle.  De har en klar bærekraft-profil. Og de har en stor kontaktflate mot omverdenen. 

– Som et internasjonalt orientert universitet ser vi på et slikt nettverkssamarbeid som et svært aktuelt virkemiddel for å nå målene våre, sier rektor Dag Rune Olsen.

Macron og «The European cement»

I september i 2017 holdt den franske presidenten Emanuel Macron en tale kalt Initiative for Europe ved det tradisjonstunge universitetet Sorbonne. 

Her løftet han frem visjonen om et universitet som åpner for en ny form for studentmobilitet, hvor studenter kan velge emner fra ulike lands læresteder, og selv sette sammen en grad. Det tette samarbeidet mellom kollegaer i ulike europeiske land vil virke samlende og styrkende for den europeiske identiteten. Eller the European cement, som Macron kaller det.

– Inspirerende ideer, mener rektor Dag Rune Olsen.

-– Macron skisserte et nytt og annerledes europeisk forsknings- og utdanningslandskap, med en tettere integrasjon mellom universitetene, sier Olsen.

UiB er med i kampen om ettertraktet status

Presidentens tale ble fulgt opp av en utlysning fra EU: I alt 60 millioner Euro ble bevilget. Pengene skal gå til å styrke samarbeidsprosjekter forent av ideen om bærekraft, humanistiske ideer og forskning av høy kvalitet.

54 universitetsnettverk søkte, blant dem var UiB og samarbeidsuniversitetene i Arqus. Tolv vil bli valgt ut. Hvem det er, blir klart i slutten av juni. Neste utlysning har søknadsfrist senere i 2019. Får søknaden gjennomslag, vil dette bety midler til å iverksette større samarbeidprosjekter mellom universitetene. Blir Arqus utvalgt, vil dette åpne en rekke dører for UiBs studenter og tilsatte.

Slår ring om europeiske verdier

Forrige uke var Arqus-lederne samlet i Bergen. Her var også prosjektets koordinator Dorothy Kelly.

- Vi tror på samarbeid på tvers av landegrensene. De europeiske verdiene forener oss, sier Kelly til UiB Aktuelt.

Hun sikter til at Arqus-lederne er samlet av et ønske om å forvalte den felleseuropeiske arven av verdier, ideer og dannelse. En tro på det liberale demokratiet og på menneskeverdet. Forståelse for at den som får makt, også forvalter et ansvar om å være rettferdig og etterrettelig.  En idé om at kunnskap og toleranse kan utgjøre det kvasseste forsvaret.

– Samtidig ser vi at disse verdiene er truet, sier Kelly.

For det knirker i Europas demokratiske sammenføyninger. Nasjonalistiske og høyrepopulistiske partier tar flere plasser i nasjonalforsamlingene i etablerte demokratier som Sverige, Tyskland og Frankrike. Tall fra den svenske tankesmia Timbro gjengitt i Dagsavisen, viser at i snitt støttet 15 prosent av EUs befolkning autoritære høyrepopulistiske partier i fjor. På begynnelsen av 1990-tallet var det færre enn 3 prosent som gjorde det samme. Ifølge Arcus-lederne skal utdanning være noe mer enn et nødvendig steg på veien mot en jobb. Utdanningen skal også gjøre studentene til bevisste og initiativrike medborgere, som gjør dem mer robuste mot illiberalt tankegods og som aktivt arbeider for å fremme gode demokratiske strukturer som grunnlag for samfunnsutviklingen.

– Dette er en innovativ måte å tenke universitetssamarbeid på. Jeg tror at fremtiden finnes i gode nettverk, sier Kelly.

 

bilde av Arqus-lederne

Representanter fra Arqus-universitetene er i gang med arbeidet sitt. Tidligere i mai hadde de møte på UiB.

Foto/ill.:
Ida Bergstrøm/UiB