Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mangfold som former samfunnet

Regnbuedager på UiB

– Pride er en markering av at vi ønsker et inkluderende samfunn. Dette er viktig for oss å støtte opp under, sier rektor Dag Rune Olsen.

PRIDE-FLAGG
1.-8. juni feires Regnbuedagene i Bergen. Lørdag 8. juni går UiB i Pride-paraden under parolen «Mangfold som former samfunnet».
Photo:
lazyllama / Shutterstock / NTB Scanpix

Main content

Med rundt 85 arrangementer planlagt og 35.000 deltakere forventet er Regnbuedagene i Bergen Norges nest største Pride-festival. UiB skal delta på feiringen.

– Pride er en markering av at vi ønsker et inkluderende samfunn. Dette er viktig for oss å støtte opp under. Vi kan få mye positivt igjen for mangfoldet i samfunnet vårt, men da må vi jo først inkludere og forstå hverandre, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Universitetet i Bergen arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold, og jobber blant annet ut fra en handlingsplan for mangfold og inkludering. Rektor Dag Rune Olsen sier det er viktig med mangfold i forskningen:

– Forskning handler om å utforske alt hva verden har å by på fra alle perspektiv. Selv om vi jobber for å etterstrebe objektivitet påvirkes vi av vår bakgrunn. Er vi bevisste på det kan det hjelpe oss å se en utfordring fra nye vinkler. Mangfold er viktig for å dekke inn det brede bildet i forskningen.

Olsen ønsker at Universitetet i Bergen skal være en inkluderende arena for forskere og studenter, og tror man kan få mye ut av at folk med ulike perspektiver møtes for å jobbe sammen.

– Først og fremst vil jeg at både forskere og studenter skal møte hverandre og andre med respekt. For vårt akademiske arbeid så mener jeg også det kan være lurt å utforske nye sammensetninger i gruppene man til vanlig arbeider i. Kanskje kan kollokviearbeid bringe frem ny kunnskap og andre perspektiver om man forsøker å jobbe med folk som har ulike kjønn og bakgrunn?

– Betyr mye for studenter og ansatte

Hannah Gillow-Kloster har ledet arbeidsgruppen for Regnbuedagene på UiB. Til daglig er hun faglig leder for Skeivt arkiv. Hun forteller at hun tror det er mange som gleder seg til å gå i paraden med UiB:

– Jeg syntes det er utrolig gøy at UiB for første gang har egen parole i paraden. Personlig gleder jeg meg til å gå med arbeidsplassen og universitetet i paraden, og det tror jeg det er mange som gjør! Alle studenter og ansatte er velkommen, og jeg regner med å se blant annet rektor og prorektor. Skeivt arkiv stiller selvfølgelig, og jeg vet at HR-avdelingen stiller. Jeg håper å se mange skeive studenter og ansatte, men også de som ikke identifiserer seg under den paraplyen og vil feire mangfoldet uansett hvordan de identifiserer seg.

Gillow-Kloster mener UiB sender et tydelig signal med å delta på Pride-feiringen, og tror det betyr mye for studenter og ansatte. Hun forteller videre at parolen «Mangfold som former samfunnet» sier noe både om det mangfoldet som finnes på UiB og hvilke holdninger UiB ønsker å fremme i samfunnet.

– Jeg tror det betyr mye når arbeidsplassen og studieplassen, med øverste leder, går i paraden. Det er et tydelig uttrykk for at mangfold er noe som skal feires og kjempes for. Med parolen «Mangfold som former samfunnet» sender UiB et signal om at likestilling og mangfold er viktig på alle nivå. Det speiler både det at studenter og ansatte former et mangfoldig samfunn på UiB, og at dette skal feires, og at UiB er med på å forme et samfunn som verdsetter mangfold, sier hun.

– Har et av de beste skeive arkivene i verden

Tone Hellesund er professor i kulturhistorie ved UiB og forsker på kjønn og seksualitet. Hun var initiativtaker til Skeivt arkiv, som siden 2015 har jobbet med å samle inn, bevare og formidle skeiv historie. Ifølge Hellesund er dette noe som har vært sårt tiltrengt.

– Grenser rundt kjønn og seksualitet har stått helt sentralt i kulturhistorien, men dessverre har det lenge vært lite legitimt å dokumentere og forske på. Forskere har heller dysset ned kulturelle avvik som homoseksualitet. Først etter at samfunnets syn på homoseksualitet og kjønnsoverskridelser har endret seg drastisk de siste tiårene har vi oppdaget enorme hull, både når det gjelder forskning og dokumentasjon. Det er enormt mye vi ikke vet om den skeive historien. Derfor er det viktig å forske på, sier Hellesund.

Hun forteller at Skeivt arkiv har hatt stor betydning for utviklingen av et forskningsfelt for skeiv historie:

– Fram til arkivet ble etablert hadde vi bare en håndfull studier om skeiv historie i Norge. Gjennom arkivets store innsamlingsarbeid av skriftlig materiale og muntlige intervjuer får vi nå tilgang til helt ny kunnskap om den nære skeive historien. Forskere fra inn- og utland besøker arkivet i forbindelse med ulike forskningsprosjekter, og gjennom masterstipender bidrar Skeivt arkiv til å bygge opp forskningsfeltet fra bunnen av. Materiale fra skeivt arkiv blir også brukt i undervisning, og det er stor interesse blant rundt temaene. Dette lover godt for framtiden, og det er rett og slett en overflod av spennende og uutforskede temaer å ta fatt på både for studenter og etablerte forskere, sier hun.

Skeivt arkiv ble bestemt opprettet ved UiB etter at et samlet Storting vedtok dette i 2012. Arkivet åpnet i 2015 og er en del av Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv ble opprettet ved UiB i 2012, på initiativ fra Tone Hellesund. Arkivet åpnet i 2015, og fikk i 2016 bevilget fast statsstøtte fra et samlet Storting. Arkivet er en del av seksjon for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. 

– Skeivt arkiv er virkelig en av tingene UiB kan være stolte av. På kort tid har det blitt er et av de beste skeive arkivene i verden. For Skeivt arkiv har det vært avgjørende at både ledelsen ved Universitetsbiblioteket og UiB sentralt helt fra begynnelsen har vært positive til ideen om å etablere et nasjonalt skeivt arkiv. Uten dette hadde det ikke vært mulig å sette i gang arbeidet. Det er også svært viktig for Skeivt arkiv å være en del av den gode infrastrukturen som spesialsamlingene ved universitetsbiblioteket gir, sier Hellesund.