Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
arendalsuka

CET på Arendalsuka

Hils på CET på Arendalsuka. Onsdag den 14.august står vi på UiB sin stand- her du kan teste dine kunnskaper i C02 utslipp fra flyreiser. Torsdag 15.august ønsker vi velkommen til paneldebatt i DN-teltet.

people in a street
Møt oss på UiB sin stand på Arendalsuka 2019.
Photo:
Arendalsuka/CET

Hvordan kutte klimagassutslipp fra reising: Vis, vrak og velg

Dag: Onsdag 14.august

Tid: 11.00 - 16:00

Sted: UiB stand ved Kanalplassen

Universiteter og mange andre virksomheter har omfattende reise- og møtevirksomhet som medfører betydelige klimagassutslipp, spesielt fra flyreiser. Hva er samlede utslipp fra dine reiser og møter? Har du oversikt? Hva kan spares ved hjelp av bedre planlegging og prioritering?

Under Arendalsuka 2019 lanserer Senter for klima og energiomstilling (CET) CET Carbon Tracker, en CO2- kalkulator for planlegging og prioritering av jobbrelaterte reiser og møter.

Kom innom for å planlegge dine neste reiser.

Klimaomstilt og virksom - Hvordan kutte jobbrelaterte flyreiser?

Dag: Torsdag 15.august

Tid: 10.00 - 10.50

Sted: DN-teltet

FN’s klimapanel har påpekt at for å begrense global oppvarming til 2 grader, kreves kraftig rask og omfattende reduksjon av klimagassutslipp innen alle samfunnssektorer. Samlede utslipp må halveres i løpet av det neste tiåret, og gå i null innen 2050.

Universiteter og mange andre virksomheter har omfattende reise- og møtevirksomhet som medfører betydelige klimagassutslipp, spesielt fra flyreiser. Ved universiteter og i flere andre bransjer har det vært økende oppmerksomhet og dette, med opprop og krav om å kutte i flyreiser.

Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen inviterer til debatt under Arendalsuka 2019, der inviterte paneldeltakere fra universitet, offentlig og privat sektor drøfter:

Hvordan kan universiteter og andre virksomheter kutte flyreiser, og kan det gjøres uten at det går ut over virksomhetens effektivitet i vesentlig grad?

Debattleder: 

Kårstein Måseide, Forskningskoordinator, Senter for klima og energiomstilling (CET), Universitetet i Bergen

Paneldeltakere:

Dag Rune Olsen, Rektor, Universitetet i Bergen & Leder, Universitets og høgskolerådet

Kjerstin Aukrust, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Ingrid Lomelde, Miljøpolitisk leder, WWF Verdens naturfond

Sebastian Eidem, Bærekraftansvarlig, Telia Norge

Ida Bohman Steenberg, Leder for bærekraft, Tieto (videointervju)


På kartet ser du arrangementssteder til CET & UiB.

På Arendalsuka vil vi også lansere CET Carbon Planner, en CO2-kalkulator tilpasset planlegging og prioritering av jobbrelaterte reiser.

Mer informasjon finner du på Arendalsuka sine sider.

Kart over Arendal
Photo:
Arendalsuka.no