Home
Mohn Cancer Research Laboratory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Stian Knappskog er tilsatt som professor ved UIB

Stian Knappskog
Photo:
Kim E. Andreassen

Stian Knappskog er fra 1/7-2019 tilsatt som professor i 100% stilling ved UIB. Stian (født i 1977) tok sin PhD ved UIB i 2007 på en avhandling innenfor translasjonell kreftforskning. Han fortsatte deretter sin forskningsaktivitet innenfor samme felt som postdoktor og seniorforsker opp til 2014, inkludert et ett-årig opphold som visiting scientist ved det verdenskjente Sanger-Instituttet i Cambridge, UK. Fra 2015 har han vært tilsatt som senior scientist ved UIB, inkludert bi-stilling ved kreftavdelingen, Haukeland Universistetssykehus etter å ha blitt tildelt rekrutterings-stipend fra Bergen Forskningsstiftelse og UIB. Han har vært leder av laboratorie-aktiviteten ved Mohn Kreftforskningslaboratorium siden det ble åpnet i 2009.