Home
Mohn Cancer Research Laboratory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nytt NovaSeq 6000 instrument

New NovaSeq 6000 instrument
Photo:
Mohn Cancer Research Laboratory

Main content

I slutten av juni mottok vi en ny NovaSeq 6000 maskin fra Illumina i laboratoriet. NovaSeq 6000 er det kraftigste og mest moderne verktøy for massiv parallell gen-sekvensering, og dette er den første NovaSeq 6000 installert i noe laboratorium i Norge. Vi planlegger å nytte utstyret til fullgenom- samt RNA-sekvensering av svulstprøver tatt i våre kliniske studier. Etter planen skal maskinen være fullt operativ i slutten av august 2019.