Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
STILLING FOR UNIVERSITETSLEKTOR I NORSK SOM ANDRESPRÅK

Prøveforelesninger

Kristine Vårdal og Anna-Marie Kjøde Olsen vil onsdag 14. august 2019 prøveforelese for tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk

Prøveforelesningene holdes etter følgende plan:

•    09.15 – 10.00     Kristine Vårdal
•    11.15 – 12.00     Anna-Marie Kjøde Olsen

Begge skal forelese over følgende oppgitte oppgave:

Norskopplæringen for utenlandske studenter ved UiB foregår i grupper med stor variasjon både når det gjelder førstespråk og norskkunnskaper. Vedlagt finner du tre tekster skrevet av studenter på emnet NOR-U2. I emneplanen for NOR-U2 står det bl.a. følgende læringsmål: Studentene skal kunne «[…] uttrykke seg skriftleg om tema som blir tatt opp på kurset.», og de skal tilegne seg «[…] sentrale delar av norsk morfologi og syntaks.»

I prøveforelesningen ber vi deg gi en kort vurdering av tekstene basert på emneplanen for NOR-U2 (https://www.uib.no/emne/NOR-U2), og legge fram et forslag til undervisningsopplegg der du viser hvordan du kan støtte den videre språklæringen til studentene med tanke på vokabular, grammatikk og tema.
Vedlagt finner du også vurderingskriteriene for eksamen på emnet NOR-U2.

Vedleggene til oppgaven er tilgjengelige nederst på siden.

Forelesningene er åpne for alle interesserte.