Home
Centre for Interprofessional Work-Place Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TVEPS tverrfaglig praksis - høst 2019

TVEPS oppstartsmøte pulje 3

Hvem deltar i TVEPS 2019, illustrasjon oppdatert august 2019
Photo:
Illustrasjon, TVEPS

Denne høsten deltar mer enn 200 studenter i TVEPS-praksis og oppstartsmøtene er fordelt på 3 puljer.

På oppstartsmøtet får du informasjon om TVEPS, og treffer resten av gruppen du skal ha tverrfaglig praksis med. Det er de ulike utdanningene som gir oss i TVEPS beskjed om hvem som skal ha TVEPS-praksis. Dette møtet er for deg som skal delta i denne puljen:

Pulje 3: Mandag 4. november 16:30 - 18:00 Sted: HVL eller UiB. Info kommer OBS! Lett servering, så gi beskjed om allergier

Alle medisin- og helsefagutdanningene ved UiB og HVL er involvert i TVEPS, men vi har også studenter fra Det juridiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen. Studenter fra barnehagelærerutdanningen ved HVL deltar i TVEPS-praksis i barnehage.

Er du nysgjerrig på TVEPS?

Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper etterlyses i norsk helsevesen. For å gi studentene kompetansen de får bruk for i arbeidslivet er det viktig å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid i studieløpet. 

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse og sosialfag på Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å forene studenter fra ulike profesjoner, - i grupper på 4-5 stk, og sende disse ut i praksis. (forts. under videoen).

TVEPS-studenter i praksis

Produsent:
Gunhild Agdesteen

TVEPS-praksisen foregår hovedsaklig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og på Lærings- og mestringssenter (LMS) og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

MER OM: TVEPS-praksis steg for steg

LES OGSÅ: Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Er TVEPS-praksis en obligatorisk del av din utdanning? Vil du være med? Kontakt oss gjerne på vår epost!