Home
Research group for Phenomenological Studies in Health Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny bok fra Nordisk nettverk i helsefaglig fenomenologisk forskning

Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.

Main content

Dahlberg, H., Ellingsen, S., Martinsen, B., Rosberg, S. (red.) (2019). Fenomenologi i praktiken. Fenomenologisk forskning i et skandinavisk perspektiv. Liber.

En av gruppens medlemmer er en av flere redaktører (Sidsel Ellingsen), og Eva Gjengedal har bidratt som forfatter i ett av bokas kapitler (sammen med Else Lykkeslet). Boka har to deler: Praktisk fenomenologi og Fenomenologisk praktik.