Home
Research Unit for Health Surveys

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vi tilbyr

Vi har romslige, tilrettelagte lokaler både til undersøkelser og møtevirksomhet.

Next
Venterom
Venterom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
1/14
Venterom barnekroken
Barnekrok på venterom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
2/14
Laboratorie
Laboratorie
Photo:
Trine Leikanger, FHU
3/14
Frys, -80 grader
Frys, -80 grader Celsius
Photo:
Trine Leikanger, FHU
4/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
5/14
Blodprøvetakingsstasjon
Blodprøvestasjon
Photo:
Trine Leikanger, FHU
6/14
Stort møterom
Stort møterom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
7/14
Kjøkken på møterom
Kjøkken på møterom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
8/14
Stort møterom/undersøkelsesrom
Møterom/Undersøkelsesrom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
9/14
Skyllerom
Skyllerom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
10/14
Metabolsk kjøkken
Metabolsk kjøkken
Photo:
Trine Leikanger, FHU
11/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
12/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Photo:
Trine Leikanger, FHU
13/14
Garderobe med dusj
Garderobe med dusj
Photo:
Trine Leikanger, FHU
14/14
Previous

Main content

Vi tilbyr

 • Kvalitetssikring av studiedokumentasjon (Investigator Site File) etter gjeldende retningslinjer fra NorCRIN (www.norcrin.no)
   
 • Sammarbeid med Biobank Haukeland for lagring av prøvemateriale
   
 • Bookingsystemet EasyTrial som har randomiseringsfunksjon, samt datainnsamlingssystem/eCRF 
   
 • Standard Operating Procedures (SOP)
   
 • Screening og innhenting av informert samtykke
   
 • Tilrettelagte lokaler
       - Laboratorium med -80 oC fryser
       - Store undersøkelsesrom
       - Prøvetakingsstasjoner
       - Flere møterom
       - Metabolsk kjøkken til håndtering/tilberedning av mat i forbindelse med måltidsbelastning
       - Skyllerom
       - Garderom med dusj
   
 • Medisinsk teknisk utstyr
       - Spiromter
       - EKG
       - Blodtrykksmåler
       - Bioimpedans til måling av kroppssammensetning
       - BodPod som er en avansert måling av kroppssammensetning