Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Malgorzata Cyndecka tatt opp i AYF

– Medlemskapet i Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mulighet til å kunne fremheve det jeg brenner for som forsker, foreleser og veileder, sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Malgorzata Cyndecka.

Førsteamanuensis i juss ved UiB, Malgorzata Cyndecka
– Den alle viktigste motivasjonen for å bli medlem i AYF var å kunne representere Det juridiske fakultet og UiB i en organisasjon som har en påvirkningskraft og er synlig, sier førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka.
Photo:
Eirik Holmøyvik

Main content

Torsdag ble det klart at Malgorzata Cyndecka er tatt opp i Akademiet for yngre forskere (AYF). Hun er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, og den eneste UiB-forskeren som ble tatt opp i denne omgang.

– I AYF vil jeg jobbe med spørsmål om hvordan akademia kan sørge for at den offentlige debatten bygges på faktabasert kunnskap, sier hun.

Hun mener mangel på kunnskap om ulike konsekvenser av Norges tilknytting til EU, eller betydningen av personvern for demokratiet, kan være like farlig som mangel på kunnskap om vaksiner.

– I dag er det ikke mangel på tilgang til informasjon som er problemet, det er mangel på kritisk tenkning og evne til å analysere den enorme mengden informasjon og data man får. Siden det er spesielt unge mennesker som er utsatt for fristelsen til å godta enkle, men ikke nødvendigvis sanne svar på kompliserte spørsmål, er det særlig denne gruppen Akademiet bør fokusere på.

Akademia må lykkes i å rekruttere de beste studentene

Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Medlemskap henger høyt, og varer i fire år.

– Jeg vil bruke tiden til å jobbe for at akademia har økonomiske forutsetninger for å kunne lykkes med rekruttering av de beste studentene. På noen områder taper akademia i kamp med privat sektor som tilbyr bedre arbeidsvilkår og karrieremuligheter. Midlertidighet og usikkerhet er svært ødeleggende for både akademia og for forskere. Mens faste stillinger ikke kan være en selvfølge, må akademia ikke gå glipp av talentene som ikke finner seg til rette i midlertidige stillinger som varer i mange år.

I dag er det ikke mangel på tilgang til informasjon som er problemet, det er mangel på kritisk tenkning og evne til å analysere den enorme mengden informasjon og data man får.

- En tydelig forsker med sterk integritet

«Kvaliteten på årets søkere var svært høy, og de valgte medlemmene representerer en god bredde i både geografi, fagfelt og institusjonssektor. Det var klar enighet om at samtlige av de tolv nye medlemmene vil berike Akademiet for yngre forskere med både faglig tyngde og engasjement for forskningspolitikk og formidling», står det i en pressemelding.

– Malgorzata Cyndecka er en svært dyktig og arbeidsom forsker. Hun brenner for faget, og er en tydelig forsker med sterk integritet. Som dekan er jeg svært tilfreds med, dog ikke forundret over, at hun er tatt opp i Akademiet for Yngre Forskere, sier Karl Harald Søvig.

Forsker på statsstøtte og personvernregelverket

Cyndecka forsker på to rettsområder som er av stor betydning for både den norske staten, det norsk næringslivet og norske borgere; nemlig EU/EØS-regler om offentlig støtte eller statsstøtte og personvernregelverket.

Mens faste stillinger ikke kan være en selvfølge, må akademia ikke gå glipp av talentene som ikke finner seg til rette i midlertidige stillinger som varer i mange år.

Hun er også Associated Editor for European State Aid Quarterly, det eldste og største tidsskriftet som skriver om EU/EØS-regler om statsstøtte.

Det har gitt henne en unik mulighet til å kunne samarbeide med internasjonale eksperter på konkurranserettsområdet.

– Noen av dem skal delta i mitt nye forskningsprosjekt som fokuserer på anvendelse av statsstøtteregelen på skatt og tar for seg blant annet spørsmål om skatteomgåelse, «transfer pricing» og miljøbeskatning. Prosjektet fikk finansiering fra UiBs Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE). I november skal jeg sammen med Henrik Skar arrangere en workshop i Brussel hvor vi skal diskutere ulike problemstillinger med akademikere fra flere land, ESA og de ansatte i Skatteetaten og Finansdepartementet.

– Når det gjelder personvernregelverket er det mye veiledning av masterstudenter som skriver om så ulike aspekter ved personopplysninger som selvkjørende biler, blokkjeder, varsling, kameraovervåkning på arbeidsplass, muligheten for Kina til å kunne behandle våre personopplysninger eller «retten til å bli glemt». Jeg håper at jeg snart får tid til å skrive noe selv om GDPR, sier Cyndecka.