Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UIB - SUS 20 ÅR

UiB og SUS feirer 20 års samarbeid

I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus.

Next
UiB - SUS 20 år
Stavanger universitetssjukehus (SUS) inngikk avtale om å ta imot UiB-studenter for 20 år siden. Her er et oppslag fra Stavanger Aftenblad da pilotprosjektet ble nevnt.
Photo:
UiB.
1/8
Hartwig Kørner i UIB-gangen på SUS
Professor og overlege Hartwig Kørner i "UiB-gangen" på SUS. Kørner er faglig koordinator for UiB-SUS-samarbeidet.
Photo:
Kim E. Andreassen
2/8
UiB-studenter ser på hjerteoperasjon ved SUS.
Professor og overlege Alf Inge Larsen viser UiB-studenter hvordan hjerteoperasjoner foregår ved SUS.
Photo:
Kim E. Andreassen
3/8
UiB-student under SUS-praksis.
UiB-student Ingunn B. Romuld får opplæring i kirurgi ved SUS.
Photo:
Kim E. Andreassen
4/8
FOSKE-eksamen.
UiB-student Helene Marie Person under formativ OSKE-eksame. Hartwig Kørner holder oppsyn og Kari Festøy Desserud er ekamitanor. Eksamen er tester studentens praktiske ferdigheter. Etter første forsøk får studentene tilbakemelding før de får vise hva de kan en gang til.
Photo:
Kim E. Andreassen
5/8
Tessa Baak
Tessa Baak har organisert praksisen for UiB-studenter ved SUS i en årrekke.
Photo:
Kim E. Andreassen
6/8
Steinar Hunskår, UiB.
Prodekan for utdanning Steinar Hunskår ved Det medisinske fakultet, UiB, sier at samarbeidet med SUS øker kvaliteten på medisinstudiet.
Photo:
kim E. Andreassen
7/8
UiB - SUS 20 år.
Hartwig Kørner og Per Bakke under feiringen av UiBs og SUS´ 20-årsjubileum.
Photo:
Heidi Annette Espedal
8/8
Previous

Main content

Medisinstudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) tar deler av sin utdanning i Stavanger og andre sykehus på Vestlandet, i tillegg til Haukeland universitetssjukehus. I høst er det 20 år siden samarbeidet med Stavanger universitetssjukehus (SUS) startet opp, etter en pilotfase. Dette markeres i Stavanger mandag 14. oktober. 

– Samarbeidet har vært svært verdifullt for våre studenter, fordi de får praksis ved andre sykehusmiljø enn de er vant til. I tillegg har det betydd at den medisinske kompetansen på Vestlandet har økt i løpet av disse årene, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

UiB-studenter 20 år i Stavanger

Produsent:
Kim E. Andreassen

Kjenne det på kroppen

Hvert år har UiB 190 studenter i praksis ved sykehuset i Stavanger. I Stavanger får UiB-studentene erfaring med alt fra kirurgi til psykiatri.

Professor Hartwig Kørner ved Klinisk institutt 1, UiB og overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved SUS, er koordinator for medisinstudentene fra UiB. Han er svært fornøyd med samarbeidet. 

– Vi anser det som veldig viktig å legge til rette for god praksis. Studentene skal ikke bare fordype seg i teori, men kjenne på kroppen hvordan det er å være lege, ved å undersøke pasienter og forholde seg til kolleger, sier Kørner. 

– Ved SUS er vi også opptatt av at studentene får gode rollemodeller som de kan strekke seg etter, og vi forsøker å legge mest mulig til rette for det.

Målrettet praksis

Ifølge prodekan for utdanning Steinar Hunskår ved Det medisinske fakultet, UiB, så passer denne praksisen godt inn med kravene som settes til dagens utdanningsmodell.

– Medisinstudiet har utviklet seg med enda mer fokus på kvalitet, og det er lagt opp til at studentene skal få delta mer som leger enn tidligere. Undervisningen ved SUS er målrettet for å gi studentene den kliniske erfaringen som er nødvendig for kravet om høy kvalitet i utdanningen, sier Hunskår 

– Tilbakemeldingene fra studentene våre er at de er svært fornøyde med denne delen av legestudiet, legger han til.

Godt mottatt

Helene Marie Person er en av de fornøyde UiB-studentene, som Hunskår sikter til. Hun har hatt praksis ved SUS, som fjerdeårsstudent. 

– Det har vært veldig lærerikt å få henge teorien på knagger og få prøvd seg på ting man bare har lest om. Vi har blitt veldig godt mottatt av de som underviser og organiserer utdanningen her. 

– I det store og hele føler jeg at vi har fått øve og delta mer i Stavanger enn det jeg fått gjøre i tidligere praksiser, noe jeg er svært fornøyd med, sier Helene Marie Person.