Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Æresdoktorer 2019

Etterlyser vitenskap i politiske og strategiske prosesser

Sir Peter Gluckman er utnevnt til ny æresdoktor ved UiB. I den forbindelse holdt han forelesningen «Science in a global perspective – challenges ahead», der han pekte på ulike utfordringer samfunnet og vitenskapen står overfor.

Peter Gluckman
Æresdoktor Sir Peter Gluckman holdt mandag gjesteforelesning i Universitetsaulaen.
Photo:
Thor Brødreskift, UiB

Main content

- En stor utfordring i vitenskapen er kvalitetskontroll av forskning, og utfordringer knyttet til kvalitet versus kvantitet, sa Gluckman og pekte på at det publiseres over tre millioner vitenskapelige artikler i året på verdensbasis – og at kvaliteten på alle disse artiklene er høyst variabel.

Vitenskapelige råd

Sir Peter Gluckman er en av de mest innflytelsesrike akademikere i verden, og jobber for å styrke forskningens relevans for politiske og strategiske avgjørelser. Han har tidligere vært vitenskapelig rådgiver for New Zealands statsminister. En stilling han gjorde seg bemerket i ved å fremme prinsipper for vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til regjerninger.

- Men globalt er det dessverre mangel på slike effektive vitenskapelige rådgivningssystem, og spesielt gjelder dette i land som ikke er engelskspråklige og i utviklingsland, sa han.

Han pekte på at det forekommer forskjellige og ukoordinerte vitenskapelige innspill fra ulike FN-byråer, og at beslutninger ofte fattes av diplomater, og at det er få formelle koblinger mellom utenriksdepartementer og vitenskapelige rådgivningssystemer.

- Innledende arbeid for å oppmuntre land, og FN, til å bygge slike effektive vitenskapelige rådgivningssystemer har dessverre stoppet opp. Dette er noe som haster med å få på plass, påpekte Gluckman.

Gluckman er i dag leder for The International Network of Government Science Advice (INGSA), et stort nettverk av internasjonale vitenskapsrådgivere. Han er nyvalgt leder for The International Science Council (ISC). Gluckman har mottatt mange nasjonale og internasjonale priser for sin innsats som talsperson og formidler av vitenskapelige råd og vitenskapelig diplomati.

Medisiner og æresdoktor

Opprinnelig er Gluckmann utdannet barnelege, og har vært tilsatt ved universitetet i Otago, Universitetet i Auckland og University of California, San Francisco; et av verdensl ledende medisinske forskningsuniversiteter. Hans vitenskapelige arbeid spenner vidt og inkluderer perinatal fysiologi og biologi, neurovitenskap, pediatrisk og eksperimentell endokrinologi. Han har også levert banebrytende arbeid i grenselandet mellom økologisk, utviklings og evolusjonær biologi og human helse.