Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Klimanøytralt UiB

UiB kutter 9 tonn CO2 i året

Universitetet i Bergen tar grep med å redusere klimaavtrykket. - All kontorrekvisita skal være miljømerket hos oss, sier universitetsdirektøren.

UiB skal bli klimanøytralt i 2030
Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt i 2030. Som ledd i det skal blant annet alt kontormateriell fremover være miljømerket.
Photo:
Colourbox.com

Main content

Som ledd i universitetets mål om å bli klimanøytralt innen 2030, har universitetsledelsen vedtatt en prøveordning med at forbruksvarer innen kontormateriell skal være miljømerket. Oppstart for omleggingen er 28. oktober. Innkjøpsavdelingen har, sammen med leverandør Lyreco, sett på hvilke kontorrekvisiter som universitetet fra nå av skal bruke.

- En stor andel av produktene vi kjøper inn blir erstattet av produkter som er miljømerket. Vi har sett i produktkatalogen at de aller fleste produktene vi bruker kan erstattes av miljøvennlige produkter, sier rådgiver på Seksjon for innkjøp, Ove Botnevik.

Fredag 1. november arrangerer Universitetet i Bergen klimadebatt, der flere tiltak for å kutte utslippene blir presentert og diskutert.

Systematisk jobb for klimakutt

En beregning som er gjort for Seksjon for innkjøp, viser at UiB kan redusere klimaavtrykket med 9 tonn CO2 i året ved å gjøre dette grepet. Sammenlignet bruker du 1,4 tonn CO2 for en tur/retur Oslo - New York. 

Universitetet i Bergen har over tid jobbet systematisk med å kutte klimautslippene. I 2016 var UiB det første av de store universitetene som ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er det mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen og som viser samfunnsansvar. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, mener at et enkelt grep som å kutte kontorrekvisitter som relativt mindre miljøvennlige enn tilsvarende produkter, er et enkelt, men viktig tiltak.

- Vi må gå ned på detaljnivå innen mange områder av driften vår. De viktigste satsingsområdene for klimakutt er innen bygg, reiser og innkjøp. Innkjøp av varer og tjenester står for den største delen av universitetets klimapåvirkning. Derfor er enkle grep som innkjøp av kun miljømerkede kontorekvisitter et av flere mulige enkle tiltak for å redusere klimabelastningen, sier Bernstrøm.

Skryter av Universitetet i Bergen

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som er fagorganet i Norge på offentlige anskaffelser ser positivt på tiltaket UiB nå har gjort.

- Vi er veldig positive til at Universitetet i Bergen nå har besluttet å erstatte en stor del av sine kontorrekvisita med mer miljøvennlige produkter. Offentlig sektor har plikt til å ta miljøansvar i sine anskaffelser, og for denne type produkter er det å stille krav til miljømerker både enkelt og bra. Ofte ser vi dessverre at selv om det stilles krav til at det skal være miljømerkede produkter i sortimentet så blir ikke dette fulgt opp når varene skal hentes ut. At Universitetet i Bergen er seg dette ansvaret bevisst, er et fint eksempel på god kontraktsoppfølging, sier seksjonssjef i Difi, Marit Holter-Sørensen.

Universitetet i Bergen har jobbet mye med å se på hvilke klimatiltak som kan innføres, og det er allerede oppnådd gode resultater innenfor flere områder. Men skal målet om å bli klimanøytralt innen 2030 nås, må universitetet kutte CO2-utslippene med 89 prosent de kommende årene. Det betyr store kutt i utslipp knyttet til reiser, innkjøp, bygg og arealbruk.

- Vi må øke ambisjonsnivået om vi skal lykkes med å bli klimanøytrale innen 2030. Vi er blant annet i ferd med å ferdigstille en reisepolicy for universitetet som skal behandles av styret i november. I tillegg ser vi på tiltak for å redusere energibehovet i byggene våre, effektivisering av arealene og hvordan vi kan redusere klimaavtrykket ved anskaffelser, sier Bernstrøm.

Bilde av badge
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen