Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Bildet viser hender med en sprøyte
Photo:
www.Colourbox.com

Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. 

Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.

 

Kurset tilbys på norsk og engelsk.

 

Påmelding innen 22.11.19