Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SE KLIMAREGNSKAPET

Veien til 2030: Slik blir UiB grønnere

- Klimaregnskapet viser at CO2-kutt vil være nødvendige fram mot år 2030. Målet om klimanøytralitet skal nås, men vi trenger hjelp fra studenter og ansatte, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

co2
Ledelsen har iverksatt en rekke tiltak som vi vil gi resultater i form av mindre klimapåvirkning. - Som en samfunnsaktør vil vi ta vår del av ansvaret for å kutte utslippene, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.
Photo:
Colourbox.com

Main content

Energiforbruket skal ned. Solceller skal opp. Kjøttforbruk skal reduseres, IKT-utstyr skal leve lenger. Flere reisende skal velge tog.

– Målet om klimanøytralitet skal nås. Vi går systematisk gjennom alle sider ved driften for å finne ut hvordan vi kan gjøre karbonavtrykket til UiB mindre. Det betyr ikke at vi anser jobben for gjort: Ytterligere reduksjoner er nødvendige i årene som kommer, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

Samtidig som UiB reduserer eget karbonavtrykk, vil det største bidraget til det grønne skiftet være gjennom forskning og utdanning.

– Vi leverer kunnskap og vi bygger opp studieprogrammet som gir kompetanse til å adressere de store bærekraftutfordringene, for eksempel forholdet mellom ulikhet og energiomstilling. Vi må også tenke klokt om hvordan vi drifter vår egen organisasjon, og UiB må vise at vi det er sammenheng mellom liv og lære, sier Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner.

Vil snu alle steiner

Arbeidet for å bli et klimavennlig universitet har pågått over tid, og det vil intensiveres i årene som kommer.

UiB-ledelsen ber nå om forslag til tiltak på veien til klimanøytralitet, og inviterer alle ansatte og studenter med på en idédugnad om hvor de neste CO2-kuttene skal tas.

– Det grønne skiftet starter med oss selv. Innspill og nye ideer til hvordan vi kan gjøre hensiktsmessige kutt i CO2-utslippene relatert til driften av UiB, lytter vi gjerne til, sier Tungodden. 

Solen og fjorden

I 2009 besluttet UiB legge opp til å redusere energibruken med 2 prosent årlig de neste ti årene. Dette målsetningen er innfridd. Et nærvarmeanlegg med varmeopptak fra Puddefjorden bidrar til å redusere energibruken i flere bygg med over 60 prosent. I fremtiden vil UiB ikke bare hente energi fra fjorden, men også fra solen. både Odontologibygget, Alrek helsecampus og Inkubatorbygget skal i nær fremtid kunne hente energi fra solcelleanlegg på takene.

Sparer inn seks transatlantiske flyturer

Innkjøpsavdelingen har, sammen med leverandør Lyreco, sett på hvilke kontorrekvisita som universitetet fra nå av skal bruke.

- En stor andel av produktene vi kjøper inn blir erstattet av produkter som er miljømerket. Vi har sett i produktkatalogen at de aller fleste produktene vi bruker kan erstattes av miljøvennlige produkter, sier rådgiver på Seksjon for innkjøp, Ove Botnevik til UiB.no.

En beregning som er gjort for Seksjon for innkjøp, viser at UiB kan redusere klimaavtrykket med 9 tonn CO2 i året ved å gjøre dette grepet. Det tilsvarer over seks turer  Oslo-New York-Oslo.

Innkjøpsavdelingen innfører også en reduksjon av innkjøp i IKT-utstyr, og håndhever hovedregelen om å kjøpe IKT-utstyr med 5 års garanti. 

Endret reisepolicy

Den nest største delen når det gjelder bidrag til CO2-utslipp, er reisevirksomhet. 

I november skal universitetsstyret behandle en sak om klimanøytralitet. Saken har tidligere vært diskutert av UiBs høyeste organ. Da varslet rektor at oppdaterte retningslinjer for reiser var på trappene. Reiseretningslinjene vil bli gjort tilgjengelig på UiB.no i uke 44, og vil bli diskutert under en klimadebatt i Teglverket 1. november.

I dag er det slik at de fleste jobbreiser UiB-ansatte foretar, er en innenlandsreise. Samtidig er interkontinentale reiser betraktelig mye verre for klimaet. Innen 2025 ønsker rektoratet å kutte utslippene fra reiser med 50 prosent – noe som tilsvarer om lag 5000 reiser årlig. Se forslaget til ny reisepolicy her.

Vegetarmat blir default

Universitetet i Bergen skal snarlig ut med konkurranse på ny cateringavtale. Basert på klimafotavtrykket til ulike matvarer er det besluttet at vegetarmat skal være normalverdi ved kjøp av catering, men at det skal være mulig å aktivt velge både kjøtt og fisk samt veganske alternativer ved møter og konferanser.

Godt utgangspunkt

Times Higher Education har i år for første gang en internasjonal rangering av «impact» innenfor FN sine bærekraftsmål. Resultatene rangerer UiB helt oppe på 53. plass i verden når man ser resultatene samlet. Innenfor området «Responsible consumption and production» er UiB rangert på 14. plass. 

Studenter og tilsatte vil fremover merke endringer i måten de arbeider, reiser og kommuniserer på. Studenter og ansatte vil fremover merke endringer i måten de arbeider, reiser og kommuniserer på.

…men klimaadvarslene er alvorlige

– Klimaforskernes rapporter gir oss klare tilrådinger om å redusere utslippene. Vi tar klimakrisen på alvor, og vil gjøre karbonkutt som monner. Som en samfunnsaktør vil vi ta vår del av ansvaret for å kutte utslippene. Vi håper og tror at vi har ansatte og studenter med oss i dette arbeidet, sier Tungodden.

Har du forslag til hvordan UiB kan redusere karbonavtrykket? Send epost til klima2030@uib.no.