Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Felles kompetanseløft for praksisveiledere

120 praksisveiledere i odontologi, tannpleie og tannteknikk var nylig samlet til et felles kompetansehevingstiltak i Oslo hvor fakultetet var en en av hovedarrangørene.

Deltakerne på seminaret deltok i en av tre parallellsesjoner, sesjoner som ble ledet av pedagogiske ressurspersoner fra hvert av lærestedene: (fra venstre) professor Rune J. Krumsvik (UiB), førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen (UiO) og leder av Tverrpro
Deltakerne på seminaret deltok i en av tre parallellsesjoner, sesjoner som ble ledet av pedagogiske ressurspersoner fra hvert av lærestedene: (fra venstre) professor Rune J. Krumsvik (UiB), førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen (UiO) og leder av Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS Nanna Hauksdottir (UiT).
Photo:
Kristin Walter

Main content

Det er den nasjonale arbeidsgruppen for praksisstudier i odontologiske fag, ledet av professor Kristin S. Klock, som var initiativtakere til seminaret. Det er første gang en samler praksisveiledere på tvers av profesjonene og lærestedene i odontologiske fag i Norge, og fylkestannlegene har vært viktige støttespillere for å få dette til. 

Tiltaket er et svar på den profesjonaliseringen av praksisfeltet som har pågått over tid, med UHR-prosjektet Kvalitet i praksis 2014-2016 som veiviser.  Den kompetansen det ønskes at praksisveiledere skal ha i møte med studentene i deres praksisperioder er nå nedfelt i egne veiledende retningslinjer på nasjonalt nivå.

Seminardeltakerne uttrykte seg positivt til å få pedagogisk påfyll i form av et fellesseminar, og med sesjoner som samlet deltakere på tvers av profesjonene ble det i tillegg stimulert til samarbeid.

Studentrepresentantene som deltok på seminaret bidro i sine innledninger til å si hva som er viktig for studentene som er i praksis, og hva som kjennetegner en god praksisklinikk. Motiverte praksisveiledere, som er bevisste på studentenes læringsprosesser, blir sett som et viktig premiss. Deltakelsen på seminaret vitnet om at det er mange slike veiledere på praksisfeltet i odontologiske fag.